FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 28/09/2015

Hur förhåller sig 6 b § LAS till 25 § 2 st. LAS?

Jag uppfattar LAS 6b§ och 25§ motsägelsefulla gällande konkurs.

I 6b§ säger lagen att anställda inte har rättigheter i samband med konkurs.

I 25§ säger lagen att återanställningsrätten överlever en konkurs.

Vilket gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Innebörden av 6 b § LAS är att arbetstagarnas arbetsförhållanden hos den förre arbetsgivaren, med därtill hörande rättigheter och skyldigheter (med undantag för pensionsförmåner), per automatik övergår till den nye arbetsgivaren. Arbetstagarna och den nye arbetsgivaren behöver alltså inte på något sätt acceptera bytet. Som arbetstagare "överflyttas" du alltså till den nya arbetsgivaren med samma anställningsavtal som tidigare. I paragrafens andra stycke föreskrivs dock att detta inte gäller i samband med en övergång av verksamhet vid konkurs.

Vad beträffar 25 § LAS så föreskrivs först i 2 stycket tredje meningen, att om företaget övergått till en ny arbetsgivare innan nio månader förflutit från anställningens upphörande, gäller företrädesrätten mot den nye arbetsgivaren. Detta gäller även då den tidigare arbetsgivaren försatts i konkurs, eller rättare sagt om företaget överlåts till följd av konkurs.

I princip har du med andra ord redan besvarat din fråga. Vid övergång i samband med konkurs går ditt personliga anställningsavtal INTE över automatiskt till den nye arbetsgivaren enligt 6 b § 2 st., men däremot har du företrädesrätt till återanställning om den nya arbetsgivaren nyanställer personal enligt 25 § 2 st. Paragraferna står därmed inte i konflikt till varandra.

Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du övriga frågor eller synpunkter får du gärna återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen BarkRådgivare