Hävande av faderskap när fel man blivit fastställd som far till barnet

2017-06-30 i Faderskap
FRÅGA
Hej jag och min sambo har nyligen fått barn, dock är hon på pappret fortfarande gift med en man som för många år sedan flyttat utomlands. Nu har han blivit skriven som far till vårt barn och handläggaren på stadsdelsförvaltningen verkar inte veta hur hon ska gå till väga. Och snart går hon på semester. Mannen i fråga har hotat min sambo och vi vill helst inte kontakta honom. Vi vill också att barnet ska ha mitt efternamn och skatteverket kräver att man registrerar namn inom tre månader och det har redan gått fem veckor sedan födseln.Vi önskar råd och tips på hur man snabbast och enklast kan lösa detta.Tack!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Målsättningen med reglerna om fastställande av faderskap är att barnets biologiska far ska fastställas som rättslig far till barnet. När det föds barn inom äktenskap presumeras alltid mannen i förhållandet att vara pappan. Är man gift antas alltså mannen i äktenskapet vara pappa till barnet utan att ifrågasättas. Till skillnad från exempelvis samboförhållanden där faderskapet måste bekräftas. I samboförhållandet måste man istället bekräfta för socialen att mannen i förhållandet är pappa. Detta kan ifrågasättas eftersom en presumtion om faderskap i ert fall leder till att barnet biologiska fader inte fastställs utan ”fel” person fastställs som fader.

Det finns regler som ska skydda både barnet och den biologiska pappan i situationer när ”fel” man blivit fastställd som pappa. Därför kan man häva faderskap i efterhand. Detta kan antingen göras av barnet, eller av den man som fastställts som pappa. DU kan därför inte begära om att få häva faderskapet även om du är den biologiska fadern. Häva faderskap görs hos domstolen som sedan fastställer rätt man som far till barnet genom en dom.

Det finns några alternativ för er. Antingen kan din sambo, mamman till barnet, väcka talan om hävande av faderskap genom att vara ställföreträdare till barnet. Du kan även påtala för socialen att du tror dig vara den biologiska fadern så kan de anmäla till överförmyndaren i er kommun att barnet behöver en god man som kan föra barnet talan om hävande av faderskap. Allt detta underlättas om ni kan göra ett DNA-test som bevisar att du är barnet biologiska pappa. Saken är nämligen så att man inte gör någon form av skälighetsbedömning i fråga om hävande till faderskap. Den som är biologiska fader ska fastställas oavsett vad barnet, mamman eller den nuvarande fastställda fadern vill eller tycker är bäst. Problemet är bara att få detta prövat när barnet inte kan föra sin egen talan eller när den rättsliga fadern inte är kontaktbar. Är du den biologiska fadern borde det inte vara några problem för dig att bli fastställd som förälder så länge ni kan få det prövat i domstol.

Jag rekommenderar er att dels göra ett DNA-test, dels kontakta Familjerätten i er kommun för hjälp med detta.¨

Jag hoppas detta kan vara till hjälp, lycka till!

Med Vänlig Hälsning

Matilda Bona
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (360)
2021-07-31 Kyrkobok och faderskap
2021-07-26 Går det att säga upp faderskap och behöver man betala underhåll om barnet blir adopterat?
2021-07-18 Hävning av ett rättsligt faderskap för att kunna få tillgång till den riktiga faderns arv
2021-07-13 Gift kvinna får barn med annan man, arv och faderskap?

Alla besvarade frågor (94587)