Har vårdnadshavarna rätt att förbjuda läraren att omhänderta föremål som mobiltelefoner?

Läraren vill omhänderta elevernas mobiltelefoner under skoldagen. De kommer att förvaras inlåsta i klassrummet under skoldagen och lämnas tillbaka efter skoldagens slut. Har vårdnadshavarna rätt att förbjuda läraren att omhänderta föremål som mobiltelefoner?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lärare får, enligt 5 kap. 22 § 1 st. skollagen, omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna. Detta behöver inte ske med vårdnadshavares tillstånd.

Ett föremål som har omhändertagits ska i regel återlämnas till eleven senast när elevens skoldag är slut. I annat fall kan omhändertagande ske fram tills dess att elevens vårdnadshavare informeras om omhändertagandet om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig ett föremål som omfattas av 5 kap. 22 § skollagen, eller om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild anledning att inte återlämna det. Omhändertagandet upphör alltså i dessa fall när vårdnadshavarna har kontaktats och omhändertagandet får ske under högst fyra dagar under avvaktan på att vårdnadshavarna kontaktas (5 kap. 23 § skollagen).

Vårdnadshavare ska alltså kontaktas och då ska mobiltelefonen lämnas åter. Men det finns inget stöd för att vårdnadshavare kan hindra lärare från att omhänderta föremål, förrän denne kontaktas.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen
Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo