Har särkullbarn rätt till arv och att närvara vid bouppteckning?

FRÅGA
Mina barns far är omgift. Nu har han avlidit. Änkan tänker göra boupptäcningen själv o hennes syster ska vara förrättningsman. Är det tilllåtet? Änkan säger även att särkullbarnen inte har något arv att hämta. Vad kan hindra barnen att ärva? Måste även änkans tillgångar o skulder redovisas i boupptäckningen? Änkan har även sagt att särkullbarnen inte behöver närvara vid boupptäckningsförrättningen. Korrekt?
SVAR

Hejsan!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sammanfattningsvis har barnen rätt till arv efter sin pappa och de har rätt att närvara vid bouppteckningen där även änkans tillgångar och skulder ska tas upp.

Jag kommer börja svara på dina frågor angående särkullbarn eftersom de andra frågorna bygger på svaret på dessa. Lagreglerna gällande arv finns i ärvdabalken (ÄB). Det finns få saker som hindrar dina barn i egenskap av bröstarvingar från att ärva sin pappa, (i extrema fall försvinner rätten vid uppsåtligt dödande av arvlåtaren ÄB 15 kap. 1 §) men även ett testamente kan inskränka rätten till arv. Även om testamente finns har de dock rätt att få ut sin laglott vilket är hälften av arvslotten (alltså vad de skulle varit berättigade till om testamente inte fanns), ÄB 7 kap. 1 §. I egenskap av särkullbarn har de rätt att få ut sitt arv efter sin pappa direkt, de behöver inte vänta tills änkan avlider, ÄB 3 kap. 1 § st. 1.

Du frågar också vad som gäller för bouppteckningen. Eftersom vi inledningsvis har konstaterat att barnen troligtvis har rätt till arv är de s.k. dödsbodelägare och ska tillsammans med den efterlevande makan ha hand om den dödes egendom under boets utredning, ÄB 18 kap. 1 §. Det finns inget som i sig hindrar den efterlevande makan att själv vara s.k. boutredningsman, ÄB 19:3 st. 2. Eftersom ni inte verkar helt överens gällande dessa frågor finns det dock möjlighet för dina barn att begära att tingsrätten istället utser en boutredningsman, ÄB 19 kap. 1 §. Det är då boutredningsmannen som ska förvalta egendomen och göra de åtgärder som krävs för att dödsboet ska kunna utredas, ÄB 19 kap. 11 §. Dödsbodelägare som har hand om egendom efter den avlidne eller boutredningsmannen ska bestämma tid och plats för bouppteckningen, samt utse två kunniga och trovärdiga gode män att förrätta den, ÄB 20 kap. 2 §. Det räcker därför inte att änkans syster är förrättare. Enligt samma paragraf ska samtliga dödsbodelägare kallas i god tid till bouppteckningen. Det stämmer visserligen som den efterlevande makan säger att barnen inte behöver vara med under själva förrättningen men de har alltså rätt att bli kallade.

Slutligen så ska även änkans tillgångar och skulder antecknas vid bouppteckningen, ÄB 20 kap. 4 §. Jag hoppas att du fått de svar du behöver och om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?