FrågaAVTALSRÄTTAvtal21/11/2018

Har min inneboende rätt att ta hit andra människor?

Har en inneboende som hyr ett rum i min lägenhet. Han har tagit hit sin familj, fru och barn. Detta är inget vi kommit överens om. Har jag rätt att kräva att de ska flytta. Vi skrev först ett avtal på 6 månader. Sedan förlängde vi det 6 månader till. I slutet av oktober sades kontraktet upp till sista januari, detta gjordes innan fru och barn kom. De kom hit 17 november. Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Avtalsrättens mest grundläggande princip är "avtal ska hållas". Principen innebär en stark huvudregel för att avtal som ingås – oavsett om det sker muntligen eller skriftligen – ska vara juridiskt bindande, och parterna är skyldiga att prestera enligt dess innehåll.

Kort och koncist är svaret på din fråga att det ni har kommit överens om är det som gäller. Jag tolkar din fråga som att du har ingått ett avtal med din hyresgäst att denna ska få nyttja ett rum i din lägenhet – du har däremot inte ingått ett sådant avtal med hans familj. De har med andra ord givetvis ingen rätt att bo hos dig om du motsätter dig det, och du har självklart rätt att kräva att de ska flytta.

Du har å andra sidan kommit överens med din hyresgäst om att han inte behöver flytta ut förrän sista januari. I enlighet med att avtal ska hållas ska även detta villkor respekteras.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Elin RidegRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning