Har jag rätt till skriftligt besked gällande ett bankfacks existens?

FRÅGA
Gäller en advokats påstående att muntligt avtal om ett bankfacks existens,jag har frågat en bank och det ska finnas skriftligt besked om det inte finns ett bankfack eller om det finns ett bankfack.bouptecknaren säger att han godtar ett muntligt besked,det gör inte jag ,jag vill se det skriftliga beskedet.vad har jag för rättigheter i detta fall.
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Ett avtal ska alltid hållas och gäller såväl som muntligt som ett skriftligt avtal. Alla banker som erbjuder bankfack har ett register eller en pärm där avtalen för bankfack finns förvarade, vilket betyder att om det finns ett bankfack så finns avtalet där och om det inte finns är det helt enkelt borttaget.

Det framgår inte om du är dödsbodelägare, men om du är det så har du rätt att ta reda på av banken om ett bankfack existerar i den avlidnes namn. Om det finns ett bankfack har du (om du är dödsbodelägare) och övriga dödsbodelägare rätt att tillsammans med någon från banken göra en inventering av innehållet i bankfacket. Skulle det vara så att ni är flera dödsbodelägare måste ni alla vara på plats på banken för att kunna gå in i bankfacket eller alternativt om ni skriver fullmakt så att det räcker om endast en närvarar.

När bouppteckningen har registrerats har ni tillåtelse att tömma bankfacket och därmed avsluta den.

Sammanfattningsvis så gäller såklart ett muntligt avtal, men ur bevishänseende skulle jag rekommendera dig som dödsbodelägare att kontakta den avlidnes bank och begära en kopia på det skriftliga avtalet gällande bankfacket (om ett bankfack nu finns). Säger banken att ett bankfack inte finns, så är det så. Du har alltså rätt som dödsbodelägare att ha all information om den avlidnes tillgångar. Kom ihåg att du/ni måste ta med er ett dödsfallsintyg till banken för att kunna få den informationen, av sekretesskäl ges den informationen nämligen inte hur som helst.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga, återkom gärna annars.

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (980)
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?
2020-07-22 Glömt att ta upp ett lokalhyreskontrakt i bouppteckningen
2020-07-20 Dödsbo kan sälja kolonistuga innan skifte
2020-07-19 Måste jag delta i bouppteckningen för att få rätt till mitt arv?

Alla besvarade frågor (82602)