Har jag rätt till arv om jag inte kallats till bouppteckningen?

FRÅGA
Jag är särkullbarn. Först idag 20190719 fick jag besked via släktforskning att min far avled 2012. Har inte blivit kallad till bouppteckning. Har beställt bouppteckning från skatteverket. Där finns jag ej med. Enda arvinge var en adoptivson(som mycket väl känner till att jag finns.) Folkbokföringen upplyste mig om att då de övertog registreringen från Riksantikvariet kan jag "ha kommit bort" De sänder mig personbevis där det framgår vem som är min far. Jag är född inom äktenskapet och finns således registrerad. Har rätt till min laglott. Vad gör jag härnäst?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som arvinge till din far var du vid hans frånfälle att räkna som dödsbodelägare (18 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Som dödsbodelägare skulle du ha kallats till bouppteckningen i god tid innan förrättningen (20 kap. 2 § ÄB). Om någon som kallats till bouppteckningen valt att inte närvara, ska det till bouppteckningen bifogas bevis om att vederbörande kallats till bouppteckningen. I annat fall får inte Skatteverket registrera bouppteckningen (jfr. 20 kap. 9 § tredje stycket ÄB).

Eftersom du är registrerad som bröstarvinge skulle du ha kallats till bouppteckningen och Skatteverket skulle inte registrerat bouppteckningen om det inte bifogades bevis om att du blivit kallad. Av någon anledning har så skett. Om bouppteckning ändå registrerats har du en yttersta preskriptionstid om tio år på dig att göra anspråk på ditt arv (16 kap. 4 § ÄB).

Enligt den legala arvsordningen ärver bröstarvinge sina föräldrar. Om du är enda bröstarvinge är utgångspunkten att du ärver allt efter din far (jfr 2 kap. 1 § ÄB). Arvsordningen kan dock förändras med hjälp av testamente. Som bröstarvinge har du däremot alltid rätt till din laglott, vilken är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). För att du som bröstarvinge ska få ut din laglott krävs att du påkallar jämkning av testamentet inom sex månader från att du delgavs testamentet (7 kap. 3 § ÄB). I ditt fall har du, såsom jag tolkar det, inte delgivits eventuellt testamente än varför det även finns möjlighet att påkalla jämkning av det för utfående av laglott.

Min rekommendation är att du i ett första skede kontaktar Skatteverket avseende att du inte är upptagen i bouppteckningen men att den ändå godkänts. Det kan vara en mycket god idé att anlita en jurist som företräder dig i ärendet för att du ska få upprättelse och ta del av arvet efter din far. Det har gått lång tid sedan han avled samt du har på något sätt "kommit bort" från registreringen av arvingar. En jurist på Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig vidare, är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll