Har jag rätt att få ut arvet utan fullmakt?

FRÅGA
Har jag rätt att få ut min del av arvet utan fullmakt jag är sonen dom andra 2 är barnbarn.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

När ska det finnas en fullmakt inför arvsskifte?

Om någon annan istället för en dödsbodelägare ska vårda boet eller fördela arvet ska det finnas en fullmakt som säger att den personen har behörighet att göra det. Det behövs också en fullmakt påskriven av samtliga dödsbodelägare ifall en dödsbodelägare själv ska representera dödsboet. Det går att alla sköter boet med gemensamma beslut och då behövs ingen fullmakt. En dödsbodelägare behöver således ingen fullmakt. Den som har direkt rätt till arv/ i bodelningen är dödsbodelägare, det kan vara legala arvsvingar, make/maka eller testamentstagare.

Vad gäller i din situation?

Som barn till den avlidne är du bröstarvinge och därmed har direkt rätt till arvet (2 kap. 1§ ÄB). Som ensam dödsbodelägare behöver du inte inneha en fullmakt för att få ut din del av arvet.

Arvsskifte: (situationen gäller om det endast finns du och två barnbarn kvar i livet samt att det inte finns något testamente.)

Bröstarvingar ärver och ska dela lika på kvarlåtenskapen (2 kap. 1§ ÄB). Du kommer få kvarlåtenskapen delat på hur många syskon ni var. Om en arvinge är avliden ärver deras barn i deras ställe (2 kap. 2§ ÄB). De två barnbarnen kommer alltså få ärva den delen som deras föräldrar skulle ha haft.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Vänligen,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (980)
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?
2020-07-22 Glömt att ta upp ett lokalhyreskontrakt i bouppteckningen
2020-07-20 Dödsbo kan sälja kolonistuga innan skifte
2020-07-19 Måste jag delta i bouppteckningen för att få rätt till mitt arv?

Alla besvarade frågor (82613)