Har avsagt mig arvsrätten, innebär det att ansvaret för dödsboet upphört?

FRÅGA
Jag har genom ett sk renuntiativt avtal sagt ifrån mig arvsrätten hos min mor. Innebär detta att mitt ansvar för det framtida dödsboet också upphört?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Innebörden av att avsäga sig ett arv:

Enligt Ärvdabalken 17:2 kan man avsäga sig rätten till arv, vilket praktiskt innebär att arvet istället fördelas ut till övriga arvingar. Jag tolkar din fråga som att du avsagt dig rätten till arv efter din mor och därför är du inte längre dödsbodelägare i dödsboet. Avsäger man sig rätten till arv innan dödsfallet räknas man inte längre som arvinge över huvudtaget. Ett alternativ är också att avstå ett arv, vilket istället skulle innebära att arvet hoppar över dig som avstår och istället delas ut till dina arvingar.

Skyldigheten att ta hand om dödsboet:

Det är vidare dödsbodelägarna, vilka består i arvingar och universella testamentstagare, som benämns som dödsbodelägare (ÄB 18:1). Det är antingen dödsbodelägarna eller en utsedd boutredningsman utav dödsbodelägarna som förvaltar dödsboet (ÄB 19 kap). Vidare är det dödsbodelägarna, eventuellt boutredningsman eller testamentsexekutor som tillsammans utser två gode män att förrätta bouppteckningen (ÄB 20:2), till vilken samtliga dödsbodelägare ska kallas.

Har man ansvar för bouppteckning om man frånsagt sitt arv?

Som svar på din fråga är min bedömning utifrån ovan lagrum att du inte har någon skyldighet att ansvara för bouppteckningen då jag tolkar frågan som att du avsagt dig rätten till arvet innan bouppteckningen. Detta eftersom du då inte räknas vara dödsbodelägare.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss.

Vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (982)
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?
2020-07-22 Glömt att ta upp ett lokalhyreskontrakt i bouppteckningen

Alla besvarade frågor (82623)