Giftorättsgods för hus där den efterlevande maken äger det

FRÅGA
Hej!Min fråga är: Delas deras gemensamma hus som giftorättsgods i bouppteckningen? Se förutsättningar nedan.*maka avlider i juli 2016*efterlevande make står som ensam ägare för deras gemensamma hus enda sen 46 år tillbaka. Det finns inget äktenskapsförord eller testamente. Nu finns det inga lån på fastigheten men när det fanns så stod båda tillsammans för lånen och båda betalade lika.Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som jag förstår det så undrar du om deras gemensamma hus är att betraktas som giftorättsgods och således ska med i en bodelning eller om det helt enkelt utgör enskild egendom.

Giftorättsgods/enskild egendom

När en person avlider som var gift måste en bodelning förrättas innan ett arvskifte kan ske enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB)(här) och 23 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (här). Bodelningen går i huvudsak till på samma sätt som en bodelning när ett äktenskap upplösts genom en äktenskapsskillnad.

För att komma fram till hur mycket varje sida då ska erhålla genom denna bodelning ska man börja med att utreda vilka tillgångar varje make ägde vid dödsfallet. Vid en bouppteckning ska således också den efterlevande makens tillgångar och skulder tas upp.

Det egendomslag som ingår i en bodelning är makarnas giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § ÄktB (här). Giftorättsgods är deras egendom som inte är enskild egendom. Vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB (här). Enskild egendom kan då enligt paragrafen vara om makarna har skrivit ett äktenskapsförord och gjort egendom till enskild, att en make fått en gåva med villkoret att det vara enskild egendom, erhållit egendom från ett testamente med villkor att det ska vara testamentstagarens enskild samt villkor i förmånstagarförordnande vid exempel en livförsäkring. Vad som träder i stället för sådan egendom som är enskild blir också som huvudregel enskild, exempel om en person säljer en båt som är enskild egendom och köper ett hus, då blir huset enskild egendom.

Om ingen av dessa alternativ ovan är uppfyllda så kommer egendomen vara giftorättsgods enligt 7 kap. 1 § ÄktB (här) och nettosumman av egendomen som är giftorättsgods ska då delas lika mellan makarna enligt 11 kap. 3 § ÄktB (här).

Som svar på din fråga beror det på om detta hus är enskild egendom enligt något av de alternativ som jag skrev ovan. Av informationen i frågan finns det varken äktenskapsförord eller ett testamente vilket gör att det talar för att huset är giftorättsgods och ska då ingå i en bodelning.

Dold samäganderätt:

Även om detta hus är att betrakta som giftorättsgods kommer det som huvudregel hamna på den efterlevande makens tillgångar då han faktiskt äger det. Om då maken äger mer tillgångar som är giftorättsgods än den avlidne makan kan han åberopa att ingen bodelning ska ske enligt 12 kap. 2 § ÄktB (här). Genom denna bestämmelse behåller då varje make sitt giftorättsgods och det sker ingen 50/50 delning.

Det som dock kan bryta detta är att det kan föreligga något som heter dold samäganderätt. Konsekvensen av dold samäganderätt är att båda makarna kommer äga fastigheten och således kan inte den efterlevande maken ”vinna” huset genom åberopa att ingen bodelning ska ske eftersom huset samägs av dem och ska huset delas 50/50 oavsett.

För att det ska föreligga dold samäganderätt ska tre förutsättningar vara uppfyllda: Egendomen ska ha köps för gemensamt bruk, makan som inte äger huset ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet samt att maken som äger egendomen ska ha insett att det ekonomiska bidraget syftar till att det ska vara samägt.

Utifrån informationen i din fråga anser jag att det talar för att det föreligger dold samäganderätt då de båda har bott där i 46 år, makan har betalat på lånen och då borde maken insett att makans ekonomiska bidrag har syftat till att det ska vara samägt.

Sammanfattning:

Om inte huset är enskild egendom så är det giftorättsgods och ska således vara föremål för bodelning. Även om det är giftorättsgods äger maken huset och det är hans tillgång. Eftersom det handlar om dödsfall kan han då välja att ingen bodelning ska ske och då behåller han sitt giftorättsgods och således blir han 100 % ägare till huset. MEN! Det finns en speciell bestämmelse som heter dold samäganderätt och då ska huset delas 50/50 även om han inte vill ha någon bodelning. I detta fall anser jag att det är fråga om dold samäganderätt och då ska makarnas gemensamma hus delas 50/50. Jag måste dock reservera mig då jag inte vet alla omständigheter kring detta hus och makarna. Om det uppstår meningsskiljaktigheter kring detta hus mellan arvingar och den efterlevande maken kan ni gå till domstol för att fastslå om det föreligger en dold samäganderätt.

Om du har mer detaljerade frågor om hur det rent praktiskt går till då det föreligger dold samäganderätt med bouppteckning etc hänvisar jag dig till vår telefonservice på 08-533 300 04 (öppet mån-ons 10-16). Anledningen till detta är att vi på gratisavdelningen inte är praktiserande jurister inom specifika rättsområden och därför blir svårt för mig att svara på sådana frågor!

Hoppas detta svar gav klarhet!

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91308)