Giftorättsgods eller arvskifte?

FRÅGA
Hej!Min mor (A) har nyligen avlidit och jag förbereder nu bouppteckningen.Jag har i samband med detta erhållit från Skatteverket bouppteckning från min mors avlidne man (B), avliden (2013). Boupptekningsman för detta dödsbo var en av han söner (särkullbarn). Mellan A och B finns ett äktenskapsförord om enskild egendom men inget testamente. Bouppteckningen och arvskiftet visar att A inte fick ärva någonting från B trots att de var gifta. Min fråga är: Gäller ett äktenskapsförord vid dödsfall, de var gifta? Är det inte bara ett testamente som kan reglera ett arvskifte?Kan man ogiltigförklara ett arvskifte som är från 2013? Till saken hör att min mor för att kunna få bo kvar i sitt hem blev hon tvungen att skriva på ett skuldebrev på 350 tkr som pantsattes i fastigheten. Denna skuld skall nu betalas och jag känner mej väldigt arg om det skall betalas ut pengar som egentligen inte tillhör B:s arvingar.
SVAR

Hej och tack att du kommer till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar dels över äktenskapsförordets roll vid dödsfall och om det är möjligt att ogiltigförklara ett arvskifte

Äktenskapsförord:

Enligt 9:1 äktB så ska en bouppteckning när äktenskapet upplöses.

Svensk rätt särskiljer mellan bouppteckning och arvsskifte. Som du säger är arvet det enda uttrycket för en avliden person att bestämma över sin egendom, men bouppteckningen vilket inkluderar äktenskapsförord är förbestämmelse till arvskiftet.

Kort sagt innebär det att man gör bouppteckning för att veta vad man senare kan ge i arv. Det innebär att äktenskapsförordet fortfarande gäller då avtalet bara reglerar vem som äger vad makarna emellan. Frågan då, om någon ärver den andra är en helt annan och regleras av testamente, men vid brist av testamente gäller reglerna i Äb.

Enligt 3:1 Äb ska en efterlevande make ärva arvlåtaren, med undantag om särkullsbarn är involverade, för då ärver barnen direkt.

Till frågan om ogiltigt testamente, så gäller 14:5 ÄB, vilket föreskriver att talan för ogiltighet måste ske inom 6 månader från det att man blivit delgiven testamentet.

Men av din fråga så antyds det att de inte hade något testamente, utan äktenskapsförord som du vill göra ogiltigt.

Tyvärr är det endast makarna emellan som kan jämka giftorättsgods, och den rättigheten sträcker sig inte förbi dom.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (983)
2020-08-11 Kallelse till bouppteckningsförrättning
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?

Alla besvarade frågor (82781)