Generalfullmakt eller god man alt. förvaltare

FRÅGA
Min pappas fru ordnade en fullständig(såvitt jag vet) fullmakt utskriven gällande hans ekonomi, fullmakten ordnades med hjälp av banken.Min pappa led av demens och började få svårt att sköta sin ekonomi, när papprena skrevs på banken hade alltså pappa demens/altzeimer och då han var en av tre parter vid upprättandet av fullmakten borde han väl pga sin sjukdom haft en opartisk företrädare, hans fru var givetvis mån att få en fullmakt och hur man på banken resonerat kan jag undra.Det jag undrar över är hur hans fru kunde få en fullständig fullmakt, borde inte någon av hans biologiska barn-arvingar gått in som någon sorts förvaltare eller gode man eller någon annan, anledningen är att hans fru har egenintressen i allra högsta grad i form av två egna barn och barnbarn, denna konflikt gör att pengaförvaltandet har blivit högst tvivelaktigt.Jag kan förstå att pappas fru behövde en viss form av fullmakt men att hon skulle ta hand om hans övriga tillgångar känns högst märkligt, fri att göra vilka transaktioner, försäljningar som helst, beträffande pengar och värdepapper och storleksomfattningen därav.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Detta är som du kanske märkt inte alldeles enkelt att lösa, och jag kan inte veta hur banken resonerat. Men det kan vara möjligt att banken vet att det finns en lösning och har låtit upprätta fullmakten av den anledningen. Jag kan tyvärr inte svara på hur banken kommit till slutsatsen att det var rätt att göra såhär, men de resonerar väl att de är gifta och att det är all försäkran om ers fars vilja som behövs. Men jag har som sagt ingen aning hur deras rutiner går till.

Jag antydde däremot att det fanns en lösning, och det gör det. Ni kan, som du själv tänker, bli förvaltare alternativt god man till din far. Men det fungerar lite annorlunda än att det utses automatiskt när en person inte är vid vett nog att klara sig själv, utan det måste som allt annat ansökas om. Detta kan du fortfarande göra, du behöver alltså inte vara orolig att det är för sent eftersom det finns en fullmakt. Hur du ska göra för att ansöka om att bli förvaltare redogör jag för nedan.

Lagarna om förvaltare och goda män återfinns i föräldrabalken, hädanefter förkortar jag föräldrabalken till FB. FB hittar du här

Men skulle utseende av god man eller förvaltare lösa detta problem? Ja. Skulle god man utses för din far har den gode mannen rätt att ogiltigförklara fullmakten om den gode mannens uppdrag och fullmakten överlappar varandra. Detsamma gäller förvaltare, eftersom att en fullmakt som så måste utföras av personen som fullmakten ska gälla, finns då en god man som har rätt att besluta för sin huvudman kan den återkalla fullmakten vilket skulle göra att din fars fru inte längre kan använda fullmakten.

Det är även säkrare eftersom förvaltare och goda män ska redovisa vad som gjorts med pengarna till överförmyndarnämnden enligt 12:1 FB (se här). Detta betyder alltså att förvaltare och goda män har ett vakande öga över sig för att se till att de utför sitt uppdrag på rätt sätt.

Jag skulle vilja ge dig ett råd att tala med din fars fru. Förklara din oro, fråga om hon skulle gå med på att gå till banken och införa en redovisningsklausul, så att hon redovisar alla uttag som hon gör till dig och dina syskon, eller att ni har rätt att nyttja fullmakten, då kan ni använda den för att se vem som tagit ut pengar samt hur mycket. Skulle det då försvinna pengar kan ni föra en skadeståndstalan, detsamma om hon skulle redovisa uttagen till er. Varför jag rekommenderar detta är att bara ansöka om förvaltare kanske skulle verka lite taskigt. Det är alltid bäst att försöka lösa det genom att komma överens, då blir det smidigare och ni kan prata fritt. Att söka att bli förvaltare eller god man skulle jag göra som sista utväg, men jag skriver ändå ut hur det går till.

Men innan jag beskriver hur man ansöker att bli god man eller förvaltare ska jag förklara skillnaden mellan en god man och förvaltare. Kort sagt så har en person som har en god man fortfarande möjlighet att vidta rättshandlingar. Detta betyder att de fortfarande får sälja sina saker, köpa nya saker, hyra ut egendom, ta ut pengar från banken osv. detta skiljer från de som har förvaltare, då är det endast den s.k. huvudmannen, den som förvaltar egendom, som har rätt att göra sådant. Annars ska de i stort sett göra samma sak för den de är huvudman åt, se nedan i länken till domstolens hemsida.

När får man då utse en god man till någon? Enligt 11:4 FB (se här) ska god man utses till någon som behöver det av bland annat psykisk störning. Psykisk störning kan i detta fall vara demens som i ert fall. Det finns inget krav på hur den psykiska störningen ska se ut, utan endast att personen har svårt att t.ex. förvalta sin egendom. Lagtexten ser att vara utformad att rätten ska kunna göra detta själv, men det krävs en ansökning, denna ansökning ska enligt 11:15 FB (se här) göras av nära släktingar, make eller sambo. Denna ansökning ska göras till överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i kommunen där personen som behöver god man bor.

Förvaltare utses enligt 11:7 FB (se här), förvaltare utses endast när god man inte anses vara tillräckligt. De har som sagt mer befogenheter än goda män, men utses på samma sätt. Alltså det krävs en ansökning till överförmyndaren i kommunen där den som behöver hjälp bor. Jag skulle rekommendera att du hör med överförmyndaren i din kommun. De kan säkert hjälpa dig bättre än vad jag kan.

Jag hoppas jag har gett svar på vad du undrade innan. Skulle några oklarheter kvarstå så lämna en kommentar här på hemsidan så svarar jag på dem så fort som möjligt.

Domstolens hemsida om förvaltare och goda män: http://www.domstol.se/familj/god-man-och-forvaltare/

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (465)
2020-09-19 Kontroll av god man
2020-09-18 Hur förhåller sig en framtidsfullmakt till ställföreträdarskap enligt föräldrabalken?
2020-09-15 God mans rättigheter
2020-09-15 Vad kan jag göra och vart vänder jag mig om jag misstänker att min släktings goda man missbrukar sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (84326)