FrågaAVTALSRÄTTAvtal20/12/2018

Generalfullmakt eller framtidsfullmakt?

hej

Vad skiljer en framtidsfullmakt och en generalfullmakt?

Vilken är bäst täckande om en av parterna i ett äktenskap inte kan ta beslut om ev försäljning av hus.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först att redogöra för vad en generalfullmakt är och sedan för vad en framtidsfullmakt är. Sedan kommer jag förklara skillnaderna mellan de olika fullmakterna.

Vad är en generalfullmakt?

Generalfullmakter regleras i avtalslagens (AvtL) 2 kap. En generalfullmakt är en obegränsad fullmakt. Detta innebär att med en generalfullmakt får man företa alla rättshandlingar som den som utfärdat fullmakten får göra. Vid försäljning av hus krävs att fullmakten är skriftlig men förutom det saknas det formkrav för en generalfullmakt. Viktigt att komma ihåg är att den som fått fullmakten bara kan företa de rättshandlingar som den som utfärdat fullmakten kan, vilket innebär att om den som utfärdat fullmakten inte kan sköta sina egna angelägenheter på grund av exempelvis sjukdom kan inte heller den som har generalfullmakten göra det.

Vad är en framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakten regleras i lag om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är en fullmakt som gör att den som har fullmakten kan rättshandla för den som utfärdat fullmakten ifall hen på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om sina egna angelägenheter, se 1 § . För en framtidsfullmakt finns det ett antal formkrav. Den som utfärdar fullmakten måste vara över 18 år, fullmakten måste vara skriftlig och två vittnen måste närvara och skriva under, se 3-4 §§. I framtidsfullmakten ska det framgå vem som ska få fullmakten och vilka slags rättshandlingar eller angelägenheter den omfattar, se 5 §.

Vad är skillnaderna och vilken passar bäst för er?

Skillnaderna är alltså att en generalfullmakt kan man bara använda medan den som utfärdat den själv kan sköta sina egna rättshandlingar. En framtidsfullmakt däremot börjar gälla först när personen som utfärdat den inte är kapabel till att sköta sina egna rättshandlingar. Utifrån din fråga är det svårt för mig att säga vilken som passar bäst i er situation då jag inte har tillräckligt med information men förhoppningsvis förstår du skillnaderna mellan fullmakterna och därmed också vilken som passar er bäst.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har övriga frågor är du välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”