Gemensam vårdnad som inte kan utövas

2016-07-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Min fd fru vägrar att acceptera dom i tingsrätten om gemensam vårdnad.Hon har även brukat fysiskt våld mot mig. Hon säger att jag inte behövs alls.Socialförvaltningen vill/kan inte hjälpa till utan jag är ensam. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. i Föräldrabalken (FB).
I alla beslut som rör dessa frågor ska man se till barnets bästa enligt 6:2a FB.

Om man har gemensam vårdad och vill ha ensam vårdnad så finns det i regel två vägar att gå för att försöka få ändring av vårdnaden. Jag antar att du är missnöjd med vårdnadssituationen och tänker därför redogöra för de två vägarna. För det första kan man avtala med den andra vårdnadshavaren, i ditt fall mamman till barnet, om att du ska få ensam vårdnad enligt 6:6 FB. Det går ju dock inte om man inte är överens i frågan. Istället får då rätten/domstolen besluta enligt 6:5 FB om vårdnaden ska vara ensam eller om den ska fortsätta att vara gemensam.

När domstolen i vårdnadstvisten beslutar om det ska bli någon ändring av vårdnaden eller inte så ska den ta hänsyn till barnets bästa enligt 6:2a FB. Barnets egen vilja kan i vissa fall få betydelse. Det anses vara till barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar vilket innebär att gemensam vårdnad är att föredra när föräldrarna inte bor tillsammans.

Eftersom att barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar har stor betydelse så innebär det dock att beteenden från en vårdnadshavares sida som bidrar till att barnets kontakt med den andra vårdnadshavare försämras kan tala för ensam vårdnad för den vårdnadshavare som får sitt umgänge saboterat. Ett sådant beteende som leder till att barnets kontakt med den andra vårdnadshavaren försämras kallas för ”umgängessabotage”. Detta kan alltså i en eventuell vårdnadstvist tala för att ensam vårdnad ges till den som utsätts för sabotaget, i ditt fall du.

Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam så beaktar man även föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Vissa typer av samarbetssvårigheter kan motivera ensam vårdnad istället för gemensam. I regel anses det vara svårt att samarbeta om våld förekommit.

Sammanfattningsvis så är det upp till domstolen att i varje enskilt fall avgöra om det är till barnets bästa att vårdnaden ska vara gemensam eller om ensam vårdnad är ett bättre alternativ.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (754)
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende
2020-09-14 Hur kan man ändra vårdnaden för ett barn?
2020-09-14 Ensam eller gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (84306)