Gåvor till barn

2020-01-29 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag har 2 döttrar. Den ena har fått en gåva på 500.000. Den andra är ej mogen för att få dessa pengar. Kan jag köpa aktier till henne som är "öronmärkt" just för henne och ge henne pengarna och avkastningen vid senare tillfälle
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt finns det ingenting som hindrar att dig att välja vilken typ av gåvor du vill ge till dina barn eller vid vilken tidpunkt du vill ge gåvor. Gåvor kan dock få arvsrättsliga konsekvenser, eftersom gåvor i vissa fall kan ses som förskott på arv och därför kan komma att aktualisera bestämmelser i samband med din bortgång. Bestämmelserna finns i Ärvdabalken (ÄB) och innebär att en gåvas värde i vissa fall ska läggas till kvarlåtenskap vid beräkning av arvet.

Allmänt om förskott på arv

Bröstarvingarna, det vill säga barn till den avlidne tillhör första arvsklassen och är de som i första hand ärver den avlidne till lika stora delar som andra bröstarvingar, av kvarlåtenskapen, 2 kap. 1 § ÄB. Bestämmelserna i ärvdabalken utgår från att varje arvinge ska ärva lika mycket. Det finns därför en huvudregel när det gäller gåvor som arvlåtaren under sin livstid gett till sina barn i 6 kap 1 § ÄB . Bestämmelsen innebär att alla gåvor som en förälder har gett sitt barn under sin livstid ska ses (presumeras) utgöra förskott på arv, om inte annat föreskrivits vid gåvans givande eller om det med hänsyn till andra omständigheter måste antas varit avsett. Det innebär således att gåvans värde, ska avräknas från bröstarvinges arv.

Gåvans värde ska beräknas vid tidpunkten för gåvans mottagande och inte vid arvlåtarens bortgång. Att gåvor ska avräknas från arvet gäller dock endast om du inte gett uttryck för att någon avräkning inte ska ske. Det kan även vara så att exempelvis samtliga bröstarvingar fått liknande gåvor, vilket talar för att en avräkning inte ska ske (om du ger din andra dotter liknande gåva, eller motsvarande belopp.)

Sammanfattning

Eftersom ärvdabalken utgår från att varje bröstarvinge ska ärva lika mycket, kommer varje gåva som en bröstarvinge erhållit under givarens livstid, anses utgöra förskott på arv och därmed avräknas från bröstarvinges arv. Detta gäller dock inte om alla barn har fått liknande gåvor. Du har full frihet att välja vilka gåvor du vill ge dina döttrar, om de är pengar eller i form av aktier och vid vilken tidpunkt du vill ge dina barn gåvor.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll