Gåva till bröstarvinge - Bryta presumtionen om förskott på arv

2017-01-04 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Jag har 3 barn.Jag vill ge ett av barnen pengar i gåva.Jag vill inte att de ska ses som förskott på arv.Blir det avdrag på arven för det barnet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln vid gåvor till barn finns i 6kap. 1§ Ärvdabalken. Där stadgas att gåvor som en avliden givit sina bröstarvingar under sin livstid skall ses som förskott på arv om inte något annat föreskrivs eller med hänsyn till omständigheterna måste antas varit avsett. Alltså föreligger en presumtion om att gåvan är att se som ett förskott på arv. Presumtionen kan dock, som framgår av 6kap. 1§ Ärvdabalken(se ovan), brytas genom att något annat föreskrivs eller om det på annat sätt utifrån omständigheterna framgår att gåvan ej ska ses som förskott.

Viljeförklaringen om att det ej ska ses som förskott har inga formkrav, den kan alltså vara både skriftlig och muntlig men ur bevishänseende rekommenderar jag dig att upprätta en skriftlig viljeförklaring som lämpligen kan finnas med i gåvobrevet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

MVH

Gustav Wahlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1162)
2020-12-01 Kan jag bli arvlös?
2020-11-30 Förskott på arv
2020-11-29 Hur gör man om en gåva till barn inte ska betraktas som förskott på arv?
2020-11-29 Ska egendom som arvlåtare gett till bröstarvingar under sin livstid ses som förskott på arv eller gåva?

Alla besvarade frågor (86831)