Gåva till bröstarvinge - Bryta presumtionen om förskott på arv

2017-01-04 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Jag har 3 barn.Jag vill ge ett av barnen pengar i gåva.Jag vill inte att de ska ses som förskott på arv.Blir det avdrag på arven för det barnet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln vid gåvor till barn finns i 6kap. 1§ Ärvdabalken. Där stadgas att gåvor som en avliden givit sina bröstarvingar under sin livstid skall ses som förskott på arv om inte något annat föreskrivs eller med hänsyn till omständigheterna måste antas varit avsett. Alltså föreligger en presumtion om att gåvan är att se som ett förskott på arv. Presumtionen kan dock, som framgår av 6kap. 1§ Ärvdabalken(se ovan), brytas genom att något annat föreskrivs eller om det på annat sätt utifrån omständigheterna framgår att gåvan ej ska ses som förskott.

Viljeförklaringen om att det ej ska ses som förskott har inga formkrav, den kan alltså vara både skriftlig och muntlig men ur bevishänseende rekommenderar jag dig att upprätta en skriftlig viljeförklaring som lämpligen kan finnas med i gåvobrevet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

MVH

Gustav Wahlberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1267)
2021-09-20 Kränks min arvsrätt av att min far givit gåva
2021-09-19 min far har givit en gåva till min bror, kränks min arvsrätt?
2021-09-18 Vad händer med framtida arv när två av tre barn får en gåva?
2021-09-18 Försäljning till underpris - förskott på arv?

Alla besvarade frågor (95763)