Gåva make - enskild egendom genom testamente

2016-11-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min make har ärv ett fritidshus av sin far. I testamentet står det att fritidshuset testamenteras till honom som enskild egendom. Kan min make omvandla denna ärvda enskilda egendomen till gemensam genom att ge en del av den som gåva till mig under vårt äktenskap? Eller är det så att hans fars vilja utryckt i testamentet att huset ska utgöra min makes enskilda egendom hindrar min make från att kunna ge bort en andel i fritidshuset som en gåva mellan gifta makar?
SVAR

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad som är enskild egendom i ett äktenskap regleras genom äktenskapsförord mellan makarna. Detta innebär något som är enskild egendom kan göras om till giftorättsgods genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord. Dock så blir det problematiskt om egendomen i fråga är enskild egendom genom ett förbehåll i testamente som är upprättad av tredje man, äktenskapsbalken 7 kap 2§. I detta fallet har din make ärvt fritidshuset med förbehåll om att det ska vara enskild egendom och ett äktenskapsförord kan därmed inte ändra på det. Anledningen till detta är att testatorns vilja ska respekteras, eftersom det som framgår av ett testamente ska anses vara ”testatorns sista vilja”.

Däremot så finns det möjlighet att överföra en del av egendomen genom gåva, trots förbehållet om enskild egendom, så att det på så sätt blir den andra makens egendom. Detta med undantaget att det inte är ett så kallat överlåtelseförbud i testamentet, vilket gör att fritidshuset inte heller kan överlåtas genom gåva. Eftersom det inte framgår av frågan, så utgår jag från att så inte är fallet.

För att gåvan ska vara giltigt mellan makarna krävs det enligt 8 kap 1§ äktenskapsbalken att gåvan registreras enligt 16 kap. Vid gåva av fast egendom så krävs det att gåvobrevet har vissa formkrav för att det ska vara giltigt. Det ska skriftligen förklaras att fastigheten överlåts till maken, samt att gåvobrevet undertecknas av er båda. Det krävs vidare att det framgår hur stor del av fastigheten som överlåts, samt att du även söker lagfart beträffande den delen av fastigheten.

Viktigt att tänka på är dock att om din make överlåter halva fritidshuset genom gåva så förblir denna delen giftorättsgods, medan hans del förblir enskild egendom. Detta kan justeras genom att han ger dig hela fastigheten, eller om ni upprättar ett äktenskapsförord som säger att även din halva blir enskild egendom.

Hoppas att detta hjälpte! Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan.

Mvh,

Samuel Lindblad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3686)
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?
2022-01-05 Kan ett uppehållstillstånd återkallas pga skilsmässa?

Alla besvarade frågor (98541)