Gåva för dödsfalls skull

2016-09-25 i Laglott
FRÅGA
För 20 år sedan köper en av två barn faderns fastighet. Fadern får bo kvar i fastigheten . Nu är fadern död och det andra barnet kräver att få ut sin laglott . Enl. bouppteckningfinns inga tillgångar. Är det möjligt att det andra barnet efter 20 års ägorätt kan begära sin laglott ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.

Om det inte finns några tillgångar i bouppteckningen, finns det ju i regel inte något att ärva. Laglotten har då inget värde. Det enda jag ser som skulle kunna komplicera det i ditt fall är om fastigheten överläts till underpris, och det således rör sig om en gåva för dödsfalls skull enligt 7 kap. 4 § ÄB. En sådan gåva kan jämkas likt ett testamente för att en bröstarvinge ska kunna få ut sin laglott. Det är dock inte troligt att denna regel kan aktualiseras i ditt fall då det var 20 års sedan överlåtelsen gjordes. Det enda som gör att jag öppnar upp för tillämpningen av 7 kap. 4 § ÄB i ditt fall är att fadern bott kvar på fastigheten. En sådan omständighet är en typisk omständighet som talar för att det rör sig om en gåva för dödsfalls skull. Men då du skriver att fastigheten köptes och inte gavs, finner jag inte skäl att gå in närmare på detta.

Om bouppteckningen utvisar att det inte finns några tillgångar, finns inget att ärva. Laglotten är inte värd någonting. Då det ena barnet köpt fastigheten, är barnet ägare. Fastigheten har således i detta fall inte något med arvet att göra.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (765)
2020-09-17 Arvsrätt adoptivbarn
2020-09-13 Laglott och testamente
2020-09-12 Hur beräknar jag laglotten när min make avlidit?
2020-09-10 Hur fördelas ett arv om det finns ett testamente som utesluter en bröstarvinge?

Alla besvarade frågor (84212)