Går det att säga upp faderskap och behöver man betala underhåll om barnet blir adopterat?

2021-07-26 i Faderskap
FRÅGA
Hej jag har 2 söner ena vill inte träffa mig han är född xxxxxx-xxxx men han vill bara ha underhållet av mig måste jag betala det om jag säger upp mitt faderskap. Sen den andra sonen som är född xxxxxx-xxxx han kommer jag inte träffa har ej träffad honom på länge Min lille bror som är gift med mamman han ville adoptera min son behöver jag betala något underhåll då eller hur blir det med den saken
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar hänvisa till bestämmelser i föräldrabalken (FB). Vidare kommer jag dela upp mitt svar i två delar, först om det går att säga upp sitt faderskap och sen om man behöver betala underhåll om barnet adopteras bort.

Går det att säga upp sitt faderskap?

Som utgångspunkt går det inte att säga upp sitt faderskap. I undantagsfall kan det dock ske om det visar sig att det är någon annan som ska räknas som far till barnet, till exempel om det visar sig att någon annan är barnets biologiska far (1 kap. 4 § FB). En talan ska då väckas om upphävande av faderskap av antingen fadern eller barnet (3 kap. 1–2 §§ FB). Faderskapet kan även upphöra om barnet blir adopterat, då blir nämligen adoptionsföräldrarna barnets nya föräldrar (4 kap. 21 § FB). Detta innebär att den tidigare fadern förlorar både alla rättigheter och skyldigheter gentemot barnet. Om du är barnets far så kan du alltså inte säga upp ditt faderskap såvida inte barnet bli adopterat av någon annan.

Behöver man betala underhåll om barnet bli adopterat?

Ett barns föräldrar är skyldiga att betala underhåll för barnet fram tills det barnet fyller 18 år, eller 21 år om barnet fortfarande går på gymnasiet (7 kap. 1 § FB). Om barnet adopteras kommer du emellertid inte längre räknas som barnets förälder och därmed behöver du inte längre betala underhåll för barnet. Underhållsskyldigheten övergår då till adoptivföräldern.

Vad gäller i ditt fall?

Eftersom du inte kan säga upp ditt faderskap så kommer du behöva fortsätta betala underhåll till din son. Enda möjligheten för dig att inte betala underhåll är om din lillebror skulle adoptera dina söner. Då kommer du inte längre vara dina söners förälder och då övergår underhållsskyldigheten till din lillebror.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (366)
2021-09-14 Varför donatorn blir förälder vid heminsemination
2021-08-31 Kan man tvingas att lämna blodprov vid faderskapstest?
2021-08-20 Hur fastställs ett faderskap?
2021-08-19 Hur fastställs ett faderskap?

Alla besvarade frågor (95870)