FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/04/2020

Gallring av uppgifter från belastningsregister

Hej! Jag undrar: Om man döms för ett brott och tar sitt straff. Finns det sen en preskriptionstid då ingen (inklusive rättsväsendet) kan se om man gjort det. Jag menar om det går 20 år till nästa brott, blir straffet som för ett förstagångsbrott då? Eller sätts nya straff alltid i relation till gamla?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brott som registreras i belastningsregister regleras i lag om belastningsregister. Enligt 17 § lag om belastningsregister står det olika tider för när uppgifterna ska gallras. Enligt 18 § andra stycket finns det en ytterst gräns för när sådana uppgifter ska gallras, och det är 20 år. Det framgår inte av lagen om rättsväsendet har tillgång till dessa uppgifter även efter den yttersta gränsen är passerad. Om uppgifterna är gallrade borde även myndigheter tillhörande rättsväsendet inte heller ha tillgång till dem.

Att beakta tidigare straff vid nya straff sker med försiktigt för att undvika en dubbelbestraffning. Det vore osannolikt att en domstol skulle beakta ett brott begånget 20 år innan det nya brottet vid straffmätningen. Vanligtvis sker sådant beaktande när brottet sker i nära tid av det nya brottet.

Med vänlig hälsning

André TitoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo