Gäller sambolagen när syskon flyttar ihop?

FRÅGA
Hej LawlineJag undrar en sak för min mammas räkning och hon bor i en bostadsrätt. Nu kommer hennes syster att flytta in till henne och då undrar hon om sambolagen gäller.Hon blir lite orolig över detta om hon behöver skriva något papper på att den inte gäller så att om något skulle hända henne, att inte hennes syster ärver bostaden eller att hennes systers barn har rätt till något. För det vill hon inte.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först kommer jag att redogöra för sambolagen. Därefter kommer jag att informera gällande arvsfördelningen. Eftersom din mor är orolig att hennes syster eller hennes barn ska ha rätt till något arv eller bostadsrätten.

Vad som gäller för sambos och samboförhållandet regleras det i Sambolag (2003:376) (SamboL).

Med sambo avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett par förhållande och har ett gemensamt hushåll. (1 § SamboL)

Eftersom din mor och hennes syster inte har ett äktenskapsliknande förhållande blir inte lagen tillämplig.

Det innebär att din mor och hennes syster inte omfattas av sambolagen.

Gällande arvsfördelningen
Arv regleras i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Om det inte finns ett testamente som reglerar hur arvet ska fördelas, kommer arv utgå enligt lag. Jag kommer utgå från att ett testamente inte finns i er situationen och därför endast informera hur arvet fördelas enligt lag.

Första och andra arvsklassen
Arv utgår enligt olika arvsklasser. I den första arvsklassen är det den efterlevande maken och deras gemensamma barn som erhåller arvet från den avlidna. (se 2 kap. 1 § ÄB) Finns det inte någon i den första arvsklassen går arvsrätten vidare till den andra arvsklassen. (se 2 kap. 2 § ÄB). Den andra arvsklassen är arvlåtarens föräldrar, föräldrarna kommer att ärva hälften var av arvet. Är någon eller båda föräldrarna avliden eller avlidna delar den avlidnas syskon på föräldrarnas lott.

Sammanfattningsvis så omfattas inte din mor och hennes syster av sambolagen. För att din mors syster ska ärva av din mor, krävs det att din mor inte har en make eller några barn.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2904)
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?
2021-04-30 Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?
2021-04-30 Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?
2021-04-29 Hur fungerar det med samboegendom?

Alla besvarade frågor (92029)