FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSambo25/08/2016

Gäller ett testamente mellan sambor då de inte längre bor ihop?

Min sambo har en alzheimerdiagnos sedan 7 år. Vi har ett inbördes testamente med följande lydelse:

"Vad som i detta testamente förordnas om vad som skall tillfalla den andre av oss, skall inte gälla för de fall vi vid den förstes bortgång på grund av söndring oss emellan, inte längre lever i ett samboförhållande eller i äktenskap."

Om/när min sambo inte längre kan bo hemma tillsammans med mig utan flyttar till ett demensboende

- gäller vårt testamente?

- ngt jag bör beakta för att testamentet ska gälla?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv finns i Ärvdabalken, den hittar du här. Regler om definitionen av sambor finns i Sambolag (2003:376), den hittar du här.

Enligt Sambolagens 1§ avses med sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Enligt Sambolagens 2§ 1 stycket 2 punkten upphör ett samboförhållande om samborna flyttar isär.

I Ärvdabalkens 11 kap. 8§ 2 meningen finns bestämmelser för testamenten mellan sambor. Där sägs att om någon har upprättat ett testamente till sin sambo men samboförhållandet upphör före testatorns (testator = den som skrivit testamentet) död är testamentet utan verkan.

Om ni pga. din sambos sjukdom inte längre kan bo tillsammans är ni alltså tyvärr inte längre sambor i juridisk mening eftersom ni flyttat isär och därmed inte stadigvarande bor tillsammans. Som framgår ovan av Ärvdabalkens bestämmelser är det normalt så att testamenten mellan sambor inte längre är giltiga efter att samboförhållandet upphört.

Eftersom ni skrivit i testamentet att det inte ska gälla då ni inte längre lever i ett samboförhållande skulle det alltså kunna vara så att ert testamente inte är giltigt när din sambo flyttar till ett demensboende.

Visserligen skriver ni ju i ert testamente att det inte ska gälla om ni pga. söndring er emellan inte längre är sambos. Det faktum att anledningen till att ni inte längre är sambos är din sambos sjukdom, och inte söndring er emellan, skulle kunna tala för att testamentet ändå kan tolkas som att det bör gälla.

Men för säkerhets skull och för att undvika onödiga eventuella missförstånd den dagen någon av er går bort skulle jag alltså rekommendera att ni ser över och skriver om formuleringen i ert testamente så att det gäller även om ni inte längre är sambor.

Hoppas att detta var svar på dina frågor!

Om du har fler frågor angående ert testamente är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline igen. På vår hemsida finns även färdiga avtalsmallar där du och din sambo till ett fast pris kan sätta ihop ett testamente, dem hittar du här.

Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du också kontakta Lawlines egen Juristbyrå.

Vänligen,

Cecilia SikströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?