Gäller ett oinskrivet servitut mot ny godtroende köpare av fastigheten?

2017-11-26 i Fastighet
FRÅGA
Jag och min sambo köpte en villa. Måndagen därpå ringde fjärrvärmebolaget och meddelade att de har ett servitut för grannens ledning genom vår tomt. Detta nämndes inte vid kontraktskrivningen, tvärtom står det att säljaren garanterar att fastigheten inte belastas av servitut eller liknande. Jag har kontrollerat med lantmäteriet och de har inget registrerat om saken.Vi hade inte köpt fastigheten om vi vetat om detta. Kan ett servitut gälla trots att det inte är registrerat och vi inte blivit informerade? Hur bör vi gå vidare med detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du om servitutet gäller mot er eller inte.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Sannolikt sett gäller inte servitutet mot er. Det kan dock ändå vara en fördel att försöka komma överens med fjärrvärmebolaget, för att undvika en utdragen tvist.

Gäller servitutet?

Ett servitut är giltigt även om det inte är inskrivet, förutsatt att avtalet verkligen utgör ett servitut enligt 14 kap. 1 § jordabalken (JB). Jag antar i det följande att servitutet i ert fall verkligen är ett servitutet, då jag inte har tillräckligt med uppgifter för att bedöma frågan.

I princip gäller inte servitutet mot er, eftersom ni köpte fastigheten utan att ni visste om servitutet och servitutet inte var inskrivet.

För att ett ej inskrivet servitut ska gälla mot er måste säljaren antingen ha gjort förbehåll för servitutet i kontraktet (7 kap. 11 § första stycket JB), eller så måste ni ha bort känt till servitutet (7 kap. 14 § första stycket JB).

Ni kan t.ex. ha bort känna till servitutet om ni vid köpet hade anledning att misstänka att det fanns ett servitut. Att säljaren garanterat att det inte fanns något servitut talar i riktning mot att ni inte bort ha känt till servitutet.

Sannolikt sett gäller därför servitutet inte mot er. Det kan dock ändå vara en fördel att försöka komma överens med fjärrvärmebolaget, för att undvika en utdragen tvist.

Vidare läsning

Tidigare svar på Lawline har behandlat liknande frågor. För vidare läsning, se därför t.ex.:

Servituts giltighet mot ny ägare

Servituts giltighet gentemot ny ägare

Servitut som inte är inskrivet i register

Giltighet servitutsavtal

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med servitut är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (595)
2021-11-22 Finns det några begränsningar lagligt sett gällande köp av fast egendom för utländska medborgare utanför EU?
2021-11-20 Gåva av fastighet med villkor
2021-11-10 Vad från en fastighet får hyresgästen ta med sig när hyresförhållandet upphör?
2021-10-31 Ingår en garderob i ett husköp?

Alla besvarade frågor (97720)