Gäller ett anställningsavtal som är till min nackdel jämfört med LAS?

FRÅGA
Jag blev anställd på ett företag som saknar kollektivavtal för 10 år sedan. I mitt anställningsavtal står det att både arbetsgivaren och arbetstagaren har uppsägningstid på 1 månad. Företaget vill nu omorganisera del av sin verksamhet vilket kan leda till att jag blir av med min tjänst. Kan arbetsgivaren då hävda att det är en månads uppsägning som gäller eller kan jag hänvisa till uppsägning enligt LAS?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du arbetat på detta företag i 10 år, vilket betyder att LAS regler gäller för dig enligt 4 § Lag om anställningsskydd (LAS). LAS skyddar arbetstagaren och är tvingande till arbetstagarens förmån. Genom ett kollektivavtal kan man undgå från vissa delar av lagen, men den måste då vara förmånligare än vad som står i LAS.

Saklig grund och omplaceringsskyldighet

Det krävs saklig grund för en uppsägning (7 § LAS), vilket företaget anses ha om det handlar om omorganisering. Observera dock att arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet, d.v.s. i första hand ge dig ett annat likvärdigt arbete, i andra hand ett arbete inom arbetsskyldigheten och i tredje hand vilket arbete som helst. Beroende på vad det är för företag, så kan du antingen omplaceras inom din nuvarande arbetsplats men även till en annan arbetsplats inom företaget. Exempelvis om du jobbar på Apotek, kan du bli förflyttad till ett annat Apotek, sålänge det är nära din hemort. Omplaceringsskyldigheten kommer först och därefter kommer turordningsreglerna, se 22 § 4 st. LAS.

Om du sägs upp i strid mot turordningslistan, kan du begära skadestånd enligt 34 § 1 st. 1-2 meningen samt 38 § LAS.

Sammanfattningsvis är regeln om uppsägningstiden i LAS semidispositivt, vilket innebär att det går att göra avvikelser från den genom kollektivavtal. Dessa avvikelser får dock inte vara till nackdel för arbetstagaren och således inte vara sämre än vad LAS kan erbjuda. I ditt fall finns inget kollektivavtal och ditt individuella avtal till nackdel för dig som arbetstagare, och därför blir just den biten i ditt avtal ogiltig enligt 2 § LAS. Med andra ord är det reglerna om LAS som gäller för dig d.v.s. minst 6 månader uppsägningstid, eftersom du nämnt att du varit anställd i 10 år, se 11 § LAS.

Jag hoppas du har fått lite klarhet kring vad som gäller i ditt fall. Självklart är du välkommen att ställa ytterligare frågor om du undrar något mer.

Önskar dig en trevlig helg!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82649)