Frånsäga sig vårdnaden om sitt barn

2016-08-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Mitt ärende gäller frågor huruvida man har möjlighet att uppsäga sig själv som vårdnadshavare. Fallet gäller en moder som inte längre förmår att samarbeta med barnets fader. Modern är beredd att självmant säga ifrån sig vårdnaden och ge den till fadern. Hennes syfte med det, är att skapa bättre förutsättningar att vara en fungerande moder då hon får slippa den destruktiva kontakten med fadern. Bägge föräldrarna är fullt kapabla i sin föräldra roll och barnet ska inte ifråntagas att ha kontakt med bägge sina föräldrar! Modern förmår inte att konfrontera saken i någon tingsrättsförhandling och hennes önskan är därmed att kunna överlåta vårdnaden till fadern på annat och enklare sätt! Frågan är följande: Vilken/vilka möjligheter finns i denna sak fråga? Mycket tacksam för svar, MVH Camilla
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att bestämma kring vårdnaden av barn, utan att vända sig till tingsrätten, kan föräldrar avtala om att den ena av dem ska ha vårdnaden, enligt 6 kap. 6 § föräldrabalken. För att avtalet ska gälla ska det vara skriftligt, undertecknat av båda föräldrarna och godkänt av socialnämnden. Ett sådant avtal får då samma verkan som dom avseende vårdnaden.

Modern i din fråga vill överlåta vårdnaden till barnets fader utan att behöva vara med om en tingsrättsförhandling. Det som krävs för att hon ska kunna göra detta är alltså att hon och fadern kan komma överens om ett vårdnadsavtal som båda skriver under, samt att socialnämnden godkänner avtalet. När socialnämnden prövar om den ska godkänna avtal om vårdnaden är barnens bästa avgörande för beslutet (se 6 kap. 2a § föräldrabalken). Hänsyn tas också till barnens vilja med beaktande av barnens ålder och mognad. Om socialnämnden skulle komma fram till att fortsatt gemensam vårdnad är bättre för barnet än att fadern får ensam vårdnad godkänns inte avtalet. Det är dock endast i undantagsfall som socialnämnden underkänner ett avtal om vårdnad, eftersom det som föräldrarna kan komma överens om oftast också är det som blir bäst för barnet.


Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (799)
2021-01-23 Föräldrar och vårdnaden om barnet
2021-01-19 Umgängesrätt vid ensam vårdnad
2021-01-09 Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.
2021-01-06 Får vår dotter flytta till mig?

Alla besvarade frågor (88421)