Frågor kring bodelning, arvslott, giftorättsgods, fastighet.

FRÅGA
Jag är gift med en man som har 4 särkullbarn.Vet att om han avlider före mig har barnen rätt att få ut sina laglotter direkt.Räknas även de pengar med som jag har på mina egna bankkonton? Om det finns en fastighet, räknas då taxeringsvärdet?Kan fastigheten omvandlas till enskild egendom?
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss här på lawline!

För att besvara dina frågor kommer jag använda mig av både Ärvdabalken (ÄB) samt Äktenskapsbalken (ÄktB).

När ett äktenskap upphör så kan det antingen vara via skilsmässa eller dödsfall. När man skiljer sig så ska det ske en bodelning(9 kap. 1 § ÄktB). Det betyder att makarnas gemensamma egendom(giftorättsgods) ska delas upp lika mellan dem. Den egendom som inte skulle vara giftorättsgods skulle då vara enskild egendom(7 kap. 1 § ÄktB). Den enskilda egendomen ska inte tas med i bodelningen och kommer således inte delas upp mellan makarna. Giftorättsgods kan omvandlas till enskild egendom på några olika sätt, men det vanligaste är via ett äktenskapsförord. (7 kap. 2 § ÄktB)

När en bodelning sker så delas den gemensamma egendomen upp lika mellan de 2 makarna som sagt, och i det fall bodelning skett då en make avlidit skulle den delen den maken får i bodelningen anses vara dennes arv, samt även annan enskild egendom denne skulle ha.

Så för att svara på dina frågor.

Din man har 4 särkullbarn, om han skulle avlida före dig så skulle det ske en bodelning, då ert giftorättsgods delas upp lika mellan er, och den delen den avlidne skulle få samt dennes enskilda egendom skulle vara dennes arv (kvarlåtenskap). Detta skulle du dock ärva före gemensamma barn, men inte före hans särkullbarn, som har en rätt att få ut sin arvslott ur dennes arv före dig.(3 kap. 1 § ÄB)

Skulle det finnas ett testamente så skulle särkullbarnen ha rätt till sin laglott om de inte hade fått något testamenterat till dem. (7 kap. 1-2 § ÄB)

Finns det alltså inga gemensamma barn, och inget testamente, så skulle särkullbarnen ärva hela hans arv. (3 kap. 1 § ÄB)

När det gäller pengarna, så är det både komplicerat och svårt att få pengar på bankkonton att bli enskild egendom, så för det mesta är det alltid giftorättsgods, och det skulle betyda att de skulle ingå i bodelningen, och hälften skulle då tillfalla dödsboet, som senare skulle ingå i arvet. Det skulle då också betyda att hälften av hans pengar skulle tillfalla dig. (10 kap. 1 § ÄktB)

När det gäller om man räknar taxeringsvärde eller marknadsvärde på egendom så finns det ingen lag som riktar in sig på detta utan då är man tvungen att kolla i litteratur samt både praxis och sedvana. Praxis är då att man använder sig av marknadsvärde före taxeringsvärde, dock skulle det om det är båda makarnas önskemål gå att använda sig av taxeringsvärdet.

Fastighet kan omvandlas till enskild egendom, till exempel via ett äktenskapsförord. (7 kap. 2 § ÄktB) Tänk dock på att äganderätten inte förändras, utan det är bara inför en bodelning det har skett en förändring.

Hoppas du fick svar på dina frågor! Återkom gärna om du har några andra funderingar.

Mvh

Sean Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (872)
2019-08-21 Kolla om en person har fått ett arv
2019-08-21 Dödsbodelägare hör inte av sig
2019-08-19 Arvsrätt - uppdelning
2019-08-17 Min morfar har ett barn sedan tidigare, hur blir det med arvet efter honom?

Alla besvarade frågor (72228)