Fråga om rätt till efterarv föreligger för avliden makes särkullbarn

2015-06-16 i Efterarv
FRÅGA
Jag undrar om min avlidne mans son har rätt till arv efter mig. Han fick ut sin laglott efter sin far. Jag och min man har en gemensam dotter. Enligt mitt testamente skall hela min kvarlåtenskap tillfalla min dotter. Om hon skulle vara avliden skall hela kvarlåtenskapen tillfalla Cancerfonden. Är det rätt skrivet eller bör det omformuleras.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagens bestämmelser rörande arv återfinns i ärvdabalken(ÄB). I 3 kap. 2 § stadgas att om bröstarvingar till den först avlidne maken lever vid den efterlevande makens död, så ska hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem med bäst arvsrätt efter den först avlidne maken. Det anförda utgör huvudregeln, och det föreskriver vilka som har s.k. efterarvsrätt vid den efterlevande makens död. Normalt är endast gemensamma bröstarvingar berättigade till efterarv. Detta följer av att det i 3 kap. 2 § 2 st. stadgas att om en bröstarvinge till den först avlidna maken redan har fått ut hela eller en del av sitt arv efter denne, så ska bröstarvingens andel i den efterlevande makens bo minskas i motsvarande mån. Det är nämligen endast särkullbarn som har rätt att få ut sitt arv direkt efter förälderns bortgång, vilket framgår av 3 kap. 1 §, medan gemensamma bröstarvingar normalt får vänta på sitt arv tills även den efterlevande maken (föräldern) avlidit.

Av 3 kap. 9 § ÄB framgår emellertid att särkullbarn har rätt att avstå från sitt arv efter sin förälder till förmån för den efterlevande maken, vilket i så fall medför att särkullbarnet istället har rätt att ta del i den efterlevande makens bo. Detta betyder helt enkelt att även särkullbarn till den först avlidna maken har rätt till efterarv om de helt eller delvis avstår sitt arv efter sin förälder till förmån för dennes make (den efterlevande maken).

Svaret på din fråga är alltså beroende av om din avlidne makes son har avstått en del av arvet till förmån för dig. Du anger nämligen i frågan att din avlidne mans son fick ut sin laglott efter sin far. Laglotten utgör enligt 7 kap. 1 § hälften av arvslotten, d.v.s. hälften av vad bröstarvingen normalt ska ärva om inga begränsningar i dennes arvsrätt gjorts. Om t.ex. en arvlåtare efterlämnar 200 000 kronor och denne har en bröstarvinge, så är bröstarvingens arvslott 200 000 kronor. Om arvlåtaren dock testamenterat bort all sin egendom till någon annan t.ex., kan bröstarvingen begära jämkning av testamentet och få ut sin laglott, d.v.s. 100 000 kronor, enligt 7 kap. 3 § ÄB.

Om din avlidne mans son endast fått ut sin laglott p.g.a. ett liknande testamente, så har han fått ut allt som han var berättigad till. Enligt 3 kap. 2 § 2 st. har han i så fall inte rätt till efterarv vid din död. Det bör nämnas att om han däremot endast tagit ut sin laglott för att han avstått hälften av sin arvslott till förmån för dig enligt 3 kap. 9 § ÄB, så är han dock fortfarande berättigad till efterarv.

Ditt testamente ändrar inte förhållandet i detta fall. Har din avlidne makes särkullbarn fått ut allt han är berättigad till, så ärver din dotter all din kvarlåtenskap. Om förklaringen till att han endast erhållit sin laglott är att han avstått en del av sitt arv till förmån för dig, så har han trots ditt testamente ändå efterarvsrätt, vilket framgår av 3 kap. 2 § första stycket sista meningen ÄB.

Hoppas att ovanstående gav dig svar på din fråga. I annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor i formuläret nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (697)
2020-08-06 Hur fördelas efterarv?
2020-07-31 Efterlevande makens arvsrätt
2020-07-30 Makes arv, gåva, fullmakt och faderskap
2020-07-27 När får man ut arvet efter sin först avlidna förälder?

Alla besvarade frågor (82698)