Fråga om make behöver samtycka till inteckning och/eller pantsättning av den andre makens helägda fastighet för att inteckningen och/eller pantsättningen ska bli giltig

2016-12-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Om jag personligen vill ta ett lån med mitt fritidshus som säkerhet måste då båda parterna skriva under lånet?Jag är gift och fritidshuset äger jag till 100% samt att det är registrerat i äktenskapsförordet att huset är min enskilda egendom.
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

När du nämner i din fråga att du äger ett fritidshus utgår jag från att du menar att du äger en fritidsfastighet, det vill säga jag utgår från att du utöver fritidshuset även äger marken under huset. Mot denna bakgrund kommer jag att benämnda ditt fritidshus för "fritidsfastighet".

Enligt 7 kapitlet 5 § Äktenskapsbalken får (såvitt är av intresse i din fråga) en make inte, utan den andre makens samtycke, låta inteckna fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad. En make får inte heller, utan den andre makens samtycke, låta inteckna fast egendom som inte utgör makarnas gemensamma bostad, om egendomen utgör giftorättsgods.

Viktigt att notera här är att kravet på samtycke i ovan nämnda situationer inte gäller pantsättningen (kopplandet av ett redan existerande pantbrev som säkerhet för ett lån) av den fasta egendomen utan istället tar sikte på själva inteckningsförfarandet (det vill säga processen för att skapa pantbrev i fastigheten som därefter kan kopplas till ett lån som säkerhet för lånet). Om det redan finns pantbrev utfärdade för din fritidsfastighet kan du med andra ord alltid, oavsett om din make godkänner/skriver under eller inte, låta pantsätta fritidsfastigheten då det är du som ensam äger fritidsfastigheten.

Om det i dagsläget inte finns några pantbrev på din fritidsfastighet utan du vill skapa pantbrev för att därefter kunna använda dessa för att belåna fritidsfastigheten blir det dock relevant att undersöka om de regler som jag redogjorde för i början av mitt svar på din fråga kräver att din make samtycker till inteckningen.

En analys av dessa regler visar dock att du inte behöver samtycke från din make för att kunna låta inteckna fritidsfastigheten. Anledningen till detta är att du äger fritidsfastigheten själv, att det rör sig om just en fritidsfastighet (d.v.s. du och din make använder inte fastigheten som bostad) och att fritidsfastigheten är din enskilda egendom (d.v.s. fritidsfastigheten utgör inte giftorättsgods i ert äktenskap). Med andra ord har du därför rätt att låta inteckna fritidsfastigheten utan att din make behöver godkänna/skriva under inteckningen.

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3686)
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?
2022-01-05 Kan ett uppehållstillstånd återkallas pga skilsmässa?

Alla besvarade frågor (98541)