FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt15/03/2016

Fråga om bostadsrättsinnehavares skyldighet att reparera elkablar pga föreskrift i föreningens stadgar

Kan en bostadsrättsförening kräva att en bostadsrättsinnehavaren drar om elen i sin bostadsrätt?

Styrelsen i föreningen menar att elkablarna är gamla så kallade tygkablar och därför farliga.

Medlemmarna har underhållsansvaret över elen i lägenheten enligt stadgarna.

Lawline svarar

Hej och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Den initiala lösningen till din fråga kommer att besvaras med hjälp av Bostadsrättslagens (BRL) 7 kap.

I BRL 7 kap. 12 § regleras bostadsrättsinnehavarens ansvar för bostadsrättens skick. I andra stycket samma paragraf framgår att bostadsrättsinnehavaren inte svarar för reparationer av ledningar för elektricitet om föreningen har försett lägenheten med ledningarna eller om ledningarna utgör del av stam som tjänar fler än en lägenhet.

En bostadsrättsförening kan förvisso inta ansvarsområden inom vilka den påtar sig mer eller mindre ansvar i förhållande till de boendes bostadsrätter. När det kommer till just ansvaret som regleras i BRL 7:12 2 st enligt ovan så är detta dock rättsligt tvingande. En bostadsrättsförening kan med andra ord inte, med giltighet, anta stadgar där de ålägger bostadsrättsinnehavaren att svara för reparationer av elledningar som föreningen själv har tillfört bostadsrätten.

Komplexiteten i den här frågeställningen utgörs huruvida dessa gamla tygkablar kan anses tillförda av bostadsrättsföreningen eller om de ska anses tillförda av bostadsrättsinnehavaren. Jag har för egen del svårt att tro att tygkablar varit rådande byggnorm vid tiden för föreningens bildande, varvid jag vill anta att dessa kablar varit de som ”följt med” föreningens förvärv av fastigheten – på så vis försedda av föreningen i relation till en bostadsrättsinnehavares senare förvärv av bostadsrätten.

Detta är inte en helt solklar gränsdragning men jag tror det med framgång går att hävda att föreningens stadgar inte kringgår den tvingande effekten av BRL 7:12 2 st på så vis som beskrivet ovan. En enkel härledning för att styrka ovanstående resonemang vore att kontrollera vilket år föreningen bildades samt vilka typer av kablar som då användes för elarbete, alternativt om elen någonsin dragits om efter det att fastigheten var nyproducerad.

Behöver ni hjälp att driva det här ärendet vidare rekommenderar jag att ni kontaktar oss på Lawline. Detta gör ni enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas LindblomRådgivare
Hittade du inte det du sökte?