Förtal och försvarlighet

På vilket sätt kan jag berätta för min omgivning att mina barn har varit med om misshandel o kränkningar utan att förtala?

Får jag säga att min förra sambo blev misstänkt för misshandel men att jag o barnen ljög så det inte blev ett åtal om utredning från socialen finns? Får jag skriva en detaljerad förklaring på vad som har hänt till min förra sambos vuxna son utan att bli åtalad för förtal? Eller kan jag berätta det från en synvinkel som att barnen har fått uppleva det o det o det....utan att nämna namn?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Om du utpekar din förra sambo som den som misshandlade dina barn, för någon annan än din sambo, så kan detta anses som förtal, vilket framgår av Brottsbalk (1962:700) 5:1 första stycket. Även en insinuation där du inte explicit nämnder din förre sambos namn men ändå klargör för någon annan vad din förre sambo har gjort kan anses som förtal. Om det dock är försvarligt eller du har skyldighet att uttala dig, och uppgiften antingen är sann eller du har skälig grund för den, så är gärningen straffri (Brottsbalk 5:1 andra stycket). Skyldighet att uttala dig kan föreligga exempelvis i vittnesmål, polisförhör och andra förhör och utredningar vid domstolar och myndigheter.

Eftersom du har upplevt hur din sambo misshandlade och kränkte barnen så kan du sannolikt enkelt visa på att uppgiften var sann, eller åtminstone att du hade skälig grund för den. Frågan är dock under vilka omständigheter det är försvarligt för dig att utpeka din förra sambo som brottslig om du inte är skyldig att uttala dig. I fråga om familj och närstående så finns det en vidsträckt yttrandefrihet du kan utnyttja. Eftersom din förra sambos vuxne son troligen kan anses ingå i din krets av närstående så är ditt utpekande av din förra sambo som brottslig för sonen sannolikt försvarligt. Det anses också försvarligt om du förtalar din förra sambo i syfte att varna, exempelvis om han skaffar sig en ny sambo med egna barn som tycks vara i riskzonen för misshandel och du vänder dig till hans nya sambo för att berätta om dina egna erfarenheter. Du kan med största sannolikhet även informera barnens lärare i skolan om situationen utan att fällas till ansvar. Eftersom skolan har ett uppdrag att se till barnens bästa så ligger det i dess intresse att du har möjlighet att berätta om sådana situationer så att skolan kan ta fram handlingsplaner och bättre stödja dina barn, både i fråga om undervisning och hälsa, vilket framgår av Skollag (2010:800) 1:10 första stycket. Att berätta för sjukvård och kurator, vilka har som uppdrag att se till dina barns hälsa, torde också med största sannolikhet falla under försvarlighetskategorin.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”