Förtal av förening/föreningsmedlemmar

Hej ! Jag är medlem i en förening som av ett par personer hela tiden smutskastas på grund av privata handhavande mellan ordf och egentligen inte dessa personer men vänner till dem. Föreningens varumärke skadas enormt och då detta är en ideell förening tar detta även slut på energin som i sin tur drabbar enormt mycket djur och människor då det finns avtal knutna till större organisationer. Förtal påhopp och mycket oegentligheter florerar på bland annat facebook och skadar förtroendet vi har gentemot våra medlemmar. Ordf har fått hot om att denna person som ligger i som mest nu ska sänka föreningen, vi sparar allt vi kan få till oss bevismässigt men vad kan vi mer göra ? Det är skada på föreningens varumärke som nu är uppbyggt under flera år, det är påhopp på styrelse och medlemmar, vad gör vi och kan man gå vidare med förtal mot varumärke eller? Var vänder vi oss och vad kan detta kosta föreningen..Som det är idag kan man inte fortsätta då många många tar ordentlig skada och då det är en förening med knutna avtal utomlands skadar det även personal djur m.m på plats i annat land..Tacksam för råd/hjälp

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det här låter verkligen som en jobbig situation. När det gäller den här typen av lägen är det ofta bestämmelsen om förtal (brottsbalken 5 kap. 1 §, se https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1) som man får titta på. För förtal krävs att någon utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.

Bestämmelsen i sig skyddar dock enbart enskilda personer och inte föreningar, bolag eller andra kollektiva enheter. Detta brukar betecknas som att det i Sverige saknas skydd mot så kallat ekonomiskt förtal, det går inte att förtala en förening. Det brukar förvisso i juridisk litteratur sägas att om det är så att yttrandena är att förstå så att det i själva verket är en eller flera enskilda personer (och inte föreningen i sig) som utpekas så föreligger ändå förtal. Vägledande praxis saknas dock, och man bör utgå från att bestämmelsen i allmänhet inte är tillämplig i situationer då det är föreningen som ”förtalas”.

Om det däremot är missaktande uppgifter om enskilda personer, exempelvis medlemmar, som sprids kan det vara frågan om förtal. Om det är frågan om mer direkta hot kan detta också utgöra olaga hot (brottsbalken 4:5, se https://lagen.nu/1962:700#K4P5S1). I både dessa fall ska en polisanmälan göras.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”