Försörjningsstöd

2019-05-05 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hejsan!Jag har en kort fråga ang Försörjningsstöd.Då man ska göra allt för att försörja sig själv, gjorde jag just detta.Förstår att den månaden varför jag inte kunde få något bidrag. Men att det fortsätter månad efter månad, förstår jag inte riktigt.Nollas detta överskott aldrig? Vad måste jag göra för att kunna få det nollat?Just nu har jag -8 kr på kontot. Som tur var har jag ett litet bidrag från Fkassan. Utan det hade jag inte klarat av hyran eller nudlarna jag äter varje dag.Jag brukar få från 500-2000 i försörjningsstöd.Tack för er tid,mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till försörjningsstöd

Enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. 1 § så har den som inte har möjlighet att försörja sig på egen hand rätt att få stöd från socialtjänsten om det inte går att lösa på annat sätt. I förarbetet till lagen (Prop 2000/01:80 s. 93 ff.) påtalas att individen är skyldig att använda eventuella ekonomiska tillgångar för sin försörjning. I detta räknas t ex fordon, fastigheter eller sparade pengar in.

Beräkningen för hur mycket en person har rätt att få i försörjningsstöd fastställs av regeringen utefter en så kallad riksnorm. Riksnormen finns i SoL 4 kap. 3 § och täcker kostnader för t ex hyra, kläder, livsmedel, m.m. och baseras på en uträkning av de svenska hushållens baskonsumtion, alltså ett slags medelvärde.

Hur länge måste man klara sig?

När Socialtjänsten ska ta ställning till hur länge en person skulle klarat sig på eventuella tillgångar, till exempel den lön som du nämner finns fastslaget i praxis från förvaltningsdomstolarna (bl.a. HFD 2017 ref 51) att en person som långvarigt sökt försörjningsstöd också har ett ansvar att planera sin ekonomi.

Det innebär alltså att om socialtjänsten till exempel gjort bedömningen att du har 5000 kr i utgifter varje månad och får arbeta heltid en månad så kommer du att på en lön på 20.000kr efter skatt att klara dig i 4 månader på egen hand. Det betyder att socialtjänsten troligtvis kommer att avslå en ansökan om försörjningsstöd under den beräknade perioden. Då spelar det ingen roll om du lever över dina tillgångar, betalar tillbaka gamla skulder eller liknande.

Observera att detta exempel endast är just ett exempel. Socialtjänsten gör alltid en individuell bedömning från fall till fall!

Med det sagt så finns alltså inget "nollande" på det sätt du nämner utan mest troligt har socialtjänsten gjort bedömningen att du haft ekonomiska medel att klara dig på enligt riksnormen. När du inte har det längre så kommer du att kunna ansöka och få godkänt din ansökan om försörjningsstöd.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll