Fördelning av kvarlåtenskap i bristbo

FRÅGA
Hej!Hur går man tillväga för att betala fordringsägare när skulderna är större än tillgångarna i ett dödsbo? Det finns kvar tillgångar efter att begravningskostnaderna etc. är betalda men inte så att det täcker alla skulder. Jag har förstått det som att de tillgångar som finns kvar ska fördelas proportionellt till fordringsägarna? Hur går man i så fall tillväga med detta? Kan jag som privatperson/dotter till den avlidna göra detta på egen hand?Vi har även funderat på att sätta dödsboet i konkurs. Behöver man då betala fordringsägarna med de tillgångar som finns först eller görs det i samband med att dödsboet sätts i konkurs? Och vad innebär det för den avlidnes barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagregleringarna kring bouppteckning och fördelning av arv finns i Ärvdabalken vilken du hittar här.

Det stämmer som du skriver att tillgångarna ska fördelas proportionerligt efter att begravning och eventuella bouppteckningskostnader betalats.

Det första som måste klargöras är dock att dödsboet är en egen juridiks person. Dödsboets tillgångar och skulder har därför ingenting att göra med dödsbodelägarnas privata pengar. Ifall det är helt uppenbart att tillgångarna inte kommer räcka till för att betala skulderna så är det en bra idé att ansöka om konkurs för dödsboet för att på så sätt garantera att boet kan skriftas utan att dödsbodelägarna drabbas av personligt skuldansvar.

Att försätta ett dödsbo i konkurs är inte speciellt svårt och det görs genom en ansökan till tingsrätten. Ifall samtliga dödsbodelägare är delaktiga i konkursansökan kommer ärendet prövas i stort sett omedelbart och en förvaltare kommer utses, enligt 1 kap. 3 § Konkurslagen (här). Ifall ni beviljas konkurs, och därmed får en förvaltare, så kommer ansvaret för betalningen av skulderna att falla på förvaltaren. Ni ska alltså inte betala några skulder innan ni ansöker om konkurs.

Om du av någon anledning inte vill försätta dödsboet i konkurs så kan du istället välja att kontakta fordringsägarna och genom att förklara situationen för dem förhoppningsvis komma fram till en lösning där ni gemensamt kan arbeta fram hur mycket pengar boet kommer betala till envar. Om du känner att det är en för svårt uppgift kan det vara så att dödsboets bank kan tänka sig att hjälpa till, men tänk då på att även de kan ha fordringar på dödsboet.

Som svar på din fråga så finns det ingenting som säger att du som privatperson inte kana lös det här själv. Du kan välja om du vill kontakta fordringsägarna för att ni tillsammans ska komma fram till en lösning, alternativt så kontaktar du tingsrätten för att lämna in en ansökan om konkurs. Tänk då på att ifall alla dödsbodelägare skriver under ansökan om konkurs så kommer handläggningstiden bli betydligt kortare än om det är delade meningar om konkursen.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga. Ifall det är någonting du undrar så är du hjärtligt välkommen att ställa ytterligare en fråga.

Med varma hälsningar

Olivia Åman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1028)
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning
2020-12-23 Dödsboanmälan eller en bouppteckning?
2020-12-22 Ingår den avlidnes individuella pensionssparande i dödsboet?

Alla besvarade frågor (88083)