Fördelning av arv för danska medborgare bosatta i Sverige

hej

Min make och jag äger halva huset var. Han har et biologisk barn och jag har två biologiska barn alltså ingen gemensamma. Hur fördelas arvet om en av os dör om husets värde är ex 1000000. Vi är danska medborgare men bor i Sverige, hans barn bor i Danmark mina bor i Sverige. Fördelas det enligt svensk lag. Hur fördelas övrig egendom kan vi testamentera det till varandra, det är bilar och inbo. Vi är angelägna att beskydda varandra ekonomisk så mycket som möjligt på grund av låga pensioner.

Vänlig hälsning

Jette

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din första fråga rör vilket lands lag som ska tillämpas när någon av er avlider. I så fall gäller EUs successionsförordning. Enligt denna gäller att domstolen i det land där den avlidne bor vid sin död har rätt att pröva målet (art 4). Skulle det vara så att någon av er avlider medan ni bor i Sverige är det alltså svensk domstol som ska pröva eventuella tvister om arvet. Det samma gäller när man väljer vilket lands lag som ska tillämpas, dvs om en person bor i Sverige när denne avlider så ska svenska regler tillämpas på arvet (art 22.1). Detta gäller under förutsättningen att det inte "av alla omständigheter" framgår att personen har närmare anknytning till ett annat land (art 21.2). Så verkar inte vara fallet här, eftersom ni verkar ha viss egendom och familj i Sverige. Vill ni att dansk lag ska tillämpas så kan ni skriva detta i ert testamente och på så sätt "avtala" om lagvalet (art 22). Det verkar alltså som att det blir svensk lag som ska tillämpas på arvet efter er.

Svenska arvsregler finns i ärvdabalken (ÄB). Enligt svensk rätt gäller att ni som makar "ärver varandra" framför gemensamma barn, 3:1 ÄB. Denna rätt gäller dock inte i förhållande till barn som inte är gemensamma. Barn som inte är gemensamma har nämligen rätt att få ut sitt arv på en gång. Det ni kan göra för att den efterlevande ska få så mycket som möjligt är att testamentera alla er egendom till varandra. För detta finns mallar att hitta på nätet. Om ni testamenterar all er egendom till varandra så kan barnen bara få ut sin laglott, dvs hälften av den summa de annars skulle fått ut. EX du avlider och lämnar efter dig 1000 kr. Dina barn skulle då egentligen ha delat på dessa pengar, dvs fått 500 kr var. När man testamenterar bort allt till någon annan gäller dock att de bara får 250 kr var, dvs hälften av det som de skulle fått egentligen. Dina barn får då 500 kr (250 kr var) och din make får resterande 500 kr. Laglotten är det minsta man har rätt till som barn till en avliden, den går aldrig att avtala bort. Om reglerna i Danmark är mer förmånliga så kan det vara värt att skriva i ert testamente att ni vill att dansk lag ska tillämpas, i så fall gäller detta (se ovan).

Det kan också nämnas att era barn kan "skjuta upp" sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Då får barnet pengarna när den efterlevande maken dör. Nackdelen med det är att det inte går att avtala om i förväg utan då måste man "chansa" på att barnen accepterar detta.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda HärleRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning