Fördelning av arv efter arvsordningen

2020-03-09 i Arvsordning
FRÅGA
Min man har två barn från ett tidigare äktenskap, jag har ett. Min mans ena barn dog för tio år sedan. Tillsammans har min man och jag ett barn. Alla är vuxna. Om min man går bort före mig - hur fördelas då arvet från hans döde son. Sonen hade inga arvingar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att utreda din fråga blir Ärvdabalken (ÄB) tillämplig!

Grundläggande för arvsrätten är att arv endast kan tagas av de som är vid liv, enligt 1 kap. 1 § ÄB. Därefter följer en arvsordning som blir grunden för vilka som har rätt till arv, i vilken ordning. Denna arvsordning hittas i 2 kap. ÄB.

De som ärver först av den avlidne är den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Bröstarvingarna delar lika lott, det vill säga får lika mycket var av det arv som finns. Men om det finns en maka/make i liv, ärver denne före bröstarvingarna, enligt 3 kap. 1 § ÄB. Dock förutsätter detta som sagt ett äktenskap mellan arvlåtaren och den efterlevande.

I ert fall innebär det ovan sagda att om din man avlider före dig, ärver du före era gemensamma barn och era gemensamma barn tager sedan dess lott från sin pappa efter det att du avlider. Men observera här att din mans tidigare barn från sitt tidigare äktenskap, får ut sina lotter direkt när dess pappa avlider, eftersom de är särkullsbarn enligt 3 kap. 1 § 1 st ÄB. Dock kan särkullsbarnen avstå från att få ut sin lott direkt, vilket då innebär att dess lotter tillfaller dig så länge. Men detta kräver som sagt att särkullsbarnen avstår från sina lotter frivilligt.

Sammanfattningsvis fördelas arvet mellan de som är vid liv, i de fall din make avlider. Hans arv kommer fördelas lika mellan hans bröstarvingar. Din makes särkullsbarn har rätt att få ut sina lotter direkt, medans era gemensamma barn får vänta till rätten för sina lotter eftersom dess lotter tillfaller dig då ni var gifta. Särkullsbarnen kan dock avstå från sin rätt att få ta ut sina lotter direkt, vilket i sådant fall innebär att dess lotter även tillfaller dig. Särkullsbarnen från sedan sin del av dess lotter från sin pappa efter du avlider, vilket även gäller era gemensamma barn, som sedan även ärver dig då och delar lika lott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1470)
2020-09-17 Ärver syskonen eller barnbarnen?
2020-09-17 Vem har arvsrätt när en bröstarvinge har avlidit före sin förälder?
2020-09-16 Vem ärver om testamente saknas?
2020-09-13 Fråga om laglott och arvsordning

Alla besvarade frågor (84116)