Föräldrarnas gemensamma förmyndarskap

2017-07-02 i Barnrätt
FRÅGA
Hej.Vad gör man när man inte kan komma överens i frågan om barnet ska få sina vaccinationer eller ej.Föräldrarna har gemensam vårdnad. Om föräldern som vill vaccinera gör det ändå vad kan då ske juridiskt?Som det är nu så får ju den som inte vill sin vilja igenom och barnet är ovaccinerat.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 10 kap 2 § Föräldrabalken (FB) så utövar föräldrarna förmyndarskapet gemensamt under förutsättning att båda föräldrarna gemensamt har vårdnaden över barnet. Om det förordnas att vårdnaden skall tillkomma endast den ena föräldern, blir han eller hon i princip ensam förmyndare.

Om föräldrarna inte kommer överens, måste tvisten slitas genom någon utomstående. Enligt 12 kap 12 § 2 st FB ankommer det då på överförmyndaren att vid behov avgöra vems mening som bör gälla. Då kan båda föräldrarna eller den ena föräldern hänskjuta tvisten till överförmyndaren. Den ståndpunkt som blir gällande är den som överförmyndaren biträder. Om överförmyndaren inte kan biträda någon av förmyndarnas mening, förfaller frågan och förmyndarna får då ta saken under förnyat övervägande. Ett beslut som har fattats av överförmyndaren kan inte överklagas. För att ta kontakt med en överförmyndare kontaktar man den kommun man bor i.

Ibland händer det att en förälder fattar ett beslut utan den andre förälderns samtycke eller utan att ha tagit kontakt med någon överförmyndare. Det blir sällan några konsekvenser av detta. Det går sällan att straffa den andra föräldern på något sätt för att den har tagit ett beslut utan den andra förälders samtycke. Enda gången ett beslut kan vara straffbart är om barnet har kommit till skada eller andra omständigheter talar för att beslutet kan skada barnet eller vara oförenlig med barnets bästa. Utesluter man helt den andra föräldern från beslutsrätten så kan konsekvens tillslut bli att man blir av med sitt förmyndarskap eller den andra föräldern prövar frågan om vårdnad i domstol. Dock har det vid det stadiet gått väldigt långt och samarbetssvårigheterna är väldigt påtagliga.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1743)
2021-07-22 Får personal ge minderåriga cigaretter?
2021-07-21 Byta för- och efternamn på barnet jag har ensam vårdnad om?
2021-07-15 Vad kan man göra om man befarar att ett barn far illa?
2021-07-14 Kan ens barn bestämma vart det vill bo?

Alla besvarade frågor (94369)