Föräldrar kommer ej överens om vårdnad

2016-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej,Jag och mina barns mamma kan inte komma överens över hur vi ska ha barnen. Vi har varit hos familjerätten i Helsingborg 2 ggr och inte kommit fram till en lösning. Hur ska jag gå vidare nu? Var ska jag vända mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om vårdnad finns i 6 kap. i föräldrabalken. I kapitlets 1 § sägs det att barnet har rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. Barnet ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Vidare framgår det av 2a § 1 st. att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 2 st. säger bl.a. att det ska fästas särskild vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (3 st.). Det framgår inte av din fråga hur gamla barnen är, men enligt praxis anses ett tolvårigt barn vara tillräckligt moget för att få ha inflytande på vårdnadsfrågan.

Dessa bestämmelser anger de aspekter man utgår från då man tar beslut i vårdnadsfrågan.

Hur beslutar man då om vårdnaden?

I din fråga skriver du att ni redan har vänt er till socialtjänsten i er kommun för att försöka komma fram till en lösning. Det framgår av 6 § att föräldrar har rätt avtala om antingen gemensam eller ensam vårdnad. Detta avtal ska gälla, förutsatt att det är skriftligt och att socialnämnden godkänt avtalet. Socialnämnden får endast godkänna avtalet om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa (2 st.) Jag tolkar din fråga som att ni redan har gjort försök att upprätta ett sådant avtal, men misslyckats. Det alternativ som då återstår är att vända sig till tingsrätten (5 § 1 st.). Vänder man sig till domstol får man dock vara beredd på att det kan ta en ganska lång tid (många gånger kan det ta upp till 1 år) från det att stämningsansökan lämnas in tills dess att ärendet tas upp till huvudförhandling. En av anledningarna till att det tar så pass lång tid är att socialnämnden ska hinna utföra en grundlig vårdnadsutredning som senare kommer att ligga till grund för beslutet. Med hänsyn till att en vårdnadstvist kan vara tämligen påfrestande för både barn och föräldrar, väljer många att se "domstolsvägen" som det sista alternativet när lösning inte kan nås på annan väg. Men det kan likväl vara skönt att veta möjligheten finns, om ni skulle att komma överens på egen hand.

Mitt råd till er i denna situation, utifrån den kortfattade information som framgår av frågan, är att i första hand ge er på ännu ett försök att komma fram till ett avtal. För det fall detta inte alls fungerar, råder jag er att ta kontakt med tingsrätten i er hemkommun. De kan då ge er information hur man upprättar en stämningsansökan m.m.

Jag hoppas att du är nöjd med svaret! Lycka till!

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (797)
2021-01-09 Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.
2021-01-06 Får vår dotter flytta till mig?
2020-12-31 Kan andra än föräldrar bli vårdnadshavare?
2020-12-25 Hur ansöker man om verkställighet för umgänge?

Alla besvarade frågor (88082)