Förälder som inte följer avtal om underhållsbidrag

2017-05-04 i Underhåll
FRÅGA
Hej, jag och min exman har ett skrivet avtal, bevittnat av fyra personer om ett underhåll han ska betala varje månad till mig. Han bor i en annan stad, har inte möjlighet att ta hand om eller vara delaktig halvtid i vår son. Han väljer att inte skaffa boende i samma stad och det gör att mitt val av arbete begränsas (resande jobb) pga detta. Det här ligger till grund för vår överenskommelse om ett högre belopp. Nu har han helt plötsligt bestämt själv att han inte har råd och betalar bara hälften av avtalat belopp. Vad gör jag? Hur går jag vidare?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om underhållsbidrag återfinns i Föräldrabalken (FB) 7 kap.

Utgångspunkten är att föräldrarna är underhållsskyldiga till sina barn utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förhållanden. Denna skyldighet sträcker sig tills dess att barnet fyller arton år eller går ut gymnasiet, FB 7 kap. 1 §.

Om barnet bor varaktigt hos den ena föräldern ska den andra föräldern fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till boendeföräldern. Detta underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal, FB 7 kap. 2 §.

Avtal om underhållsbidrag är giltigt endast om det är skriftligt och bevittnat av två personer, dessutom ska det vara godkänt av socialnämnden om barnet är under arton år, FB 7 kap. 7 § st. 2.

Om du och din sons pappa har fått ert avtal bevittnat och godkänt av socialnämnden (om er son är under arton år) så är alltså avtalet giltigt. Det innebär att din sons pappa inte på egen hand kan bestämma att han inte längre ska betala hela den avtalade summan. För att justera bidraget krävs att ni antingen gemensamt ändrar avtalet eller att din sons pappa jämkar avtalet i domstol. Detta kan ske om förhållandena har ändrats eller om avtalet var oskäligt från början, FB 7 kap 10 §. Detta är dock en bedömning som domstolen gör och inte något man på egen hand kan avgöra.

Din sons pappa har alltså ingen rätt att själv bestämma att han endast ska betala hälften av det avtalade beloppet. Eftersom att han inte fullgör sin skyldighet enligt avtalet kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp med att kräva ut bidraget. Du kan läsa mer om hur man ansöker på Kronofogdens hemsida, se här.

Det verkar som att problemen har uppstått nyligen vilket innebär att du fortfarande har rätt att utkräva de förfallna underhållsbidragen, då denna rätt går förlorad först fem år efter förfallodagen, FB 7 kap. 9 §.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1078)
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?

Alla besvarade frågor (94413)