Finns det någon ersättning på 96 000 kronor som tilldelas den efterlevande sambon?

Hej!

När dödsfall i ett samboförhållande sker!

Det skall finnas någon ersättning som överlevande sambo kan få på 96 000:-. Vart i så fall kommer de pengarna ifrån? I det här fallet hade paret en bostadsrätt som de ägde tillsammans 50/50. Något samboavtal eller testamente finns inte däremot ett barn till den avlidne.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har valt att vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det jag misstänker att du tänker på när du ställer frågan är att den efterlevande sambon alltid har rätt till att behålla samboegendom för tvåbasbelopp, vilket år 2020 är 94 600 kronor (47 300x2). Detta är helt korrekt och är till för att inte lämna den efterlevande sambon helt tomhänt.

För att däremot få ersättning efter sin avlidna sambo så handlar det om att man står som förmånstagare på sambons livförsäkring. Det kan också vara så att det rör sig om att den efterlevande sambon har rätt till omställningspension.

I mitt svar till dig kommer jag besvara hur den efterlevande sambon får lov att behålla tvåbasbelopp i samboegendom. Är du istället ute efter vad omställningspension är och hur det fungerar, rekommenderar jag dig pensionsmyndighetens hemsida. Eller vill du veta mer om hur man får ersättning ur en livförsäkring rekommenderar jag dig att kontakta ditt försäkringsbolag.

Lilla basbeloppsregeln

Denna regel tillämpas endast när ena sambon avlider. Regeln innebär att den efterlevande sambon skall få samboegendom som motsvarar samma summa i pengar som tvåbasbelopp är vid tiden för dödsfallet (18 § andra stycket sambolagen). Vilket som ovannämndes är 94 600 kronor år 2020.

Viktigt att uppmärksamma är att det i detta läge inte får tas hänsyn till vilka andra tillgångar som den efterlevande sambon har. Den efterlevande sambon kan därför antingen ha lite eller mycket egna tillgångar, men detta är ingenting som spelar någon roll i den lilla basbeloppsregeln.

Vad är samboegendom?

Samboegendom är den gemensamma bostaden och bohaget (3 § sambolagen). Exempel på det gemensamma bohaget är möbler, köksutrustning och liknande saker som är införskaffat för den gemensamma bostaden. En bil eller fritidshus är inte samboegendom. Egendom som inte införskaffats i ett syfte att parterna skall använda det tillsammans är inte heller sådant som anses vara samboegendom. Exempel på detta kan vara att lägenheten införskaffades innan förhållandet mellan parterna startade.

Ett måste för att lilla basbeloppsregeln skall bli aktuell

För att regeln skall kunna aktualiseras måste den efterlevande sambon begära en bodelning. Eftersom det inte existerar något samboavtal i detta fall har sambolagen inte avtalats bort. En begäran av bodelning kan därför genomföras om det är så att den efterlevande sambon begär det innan bouppteckningen förrättas (8 § stycke 2 sambolagen).

Sammanfattning

Den efterlevande sambon har möjlighet till ersättning genom exempelvis en livförsäkring. En tvingande regel som dock finns i sambolagen är lilla basbeloppsregeln. Den innebär att den efterlevande sambon alltid har rätt till tvåbasbelopp i samboegendom om hen begär ut en bodelning. Vilket i år motsvarar 94 600 kronor. Att regeln är tvingande betyder att den alltid skall aktualiseras vid en bodelning som en efterlevande sambo begär.

Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga! Har du fler funderingar så tveka inte på att höra av dig till oss igen.

Allt gott!

Josefine BågholtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”