FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/05/2018

Farförälders rätt till umgänge med barnbarn

Hej. Är farmor till två barn 11 och 5 år. Min son deras far är avliden sedan 2013. Då det har varit mycket problem i familjen har jag funnits till hands och hjälpt till så mycket som möjligt. Hos mamman finns en ADHD problematik. Nu har hon träffat en man som bestämt att jag inte längre får träffa barnen eller ha någon kontakt med dom. Nu vill jag ha hjälp i första hand från socialtjänstens familjerätt att ansöka om umgängesrätt. Om det inte fungerar har jag då rätt att gå vidare till domstol?

tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan inledningsvis sägas att regler om barns umgängesrätt finns i 6 kap. föräldrabalken.

Det finns ingen lagreglerad rätt att som farmor ha umgänge med sitt barnbarn

Som utgångspunkt har mor- och farföräldrar ingen lagreglerad rätt att ha ett umgänge med sitt barnbarn, utan sådana regler finns endast för föräldrar och vårdnadshavare. Vårdnadshavaren har dock ett ansvar för att barnet så gott som möjligt ska kunna träffa personer som står barnet särskilt nära (6 kap. 15 § tredje stycket föräldrabalken).

Som farmor kan du inte själv väcka talan vid domstol om du vill träffa dina barnbarn utan du måste, som du också nämner att du vill göra, gå via Socialnämnden som beslutar om talan ska väckas (6 kap. 15 a § andra stycket föräldrabalken). Socialnämnden gör då en objektiv bedömning i varje enskilt fall av vad som kan anses vara bäst för barnet. Vid bedömningen av om en sådan talan ska föras ska socialnämnden särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina morföräldrar och farföräldrar och andra som står barnet särskilt nära (6 kap. 15 a § andra stycket föräldrabalken).

Det kan även nämnas att i alla beslut som tas om umgängesrätt för barn ska besluten utgå ifrån vad som är barnets bästa (6 kap 2 a § första stycket föräldrabalken). Principen om barnets bästa innebär bland annat att hänsyn ska tas till barnets vilja, vilket bedöms utifrån ålder och mognad (6 kap 2 a § tredje stycket föräldrabalken).

Vad händer om Socialnämnden väljer att inte väcka talan om umgänge?

Går du via Socialnämnden och de väljer att inte väcka talan om umgänge vid domstol kan du tyvärr inte överklaga beslutet, då beslutet inte är sådant att det kan överklagas enligt socialtjänstlagen (16 kap 3 § socialtjänstlagen). Du har heller inte rätt att själv gå till domstol och väcka talan om umgängesrätt (6 kap. 15 a § andra stycket föräldrabalken).

Det du kan göra om Socialnämnden väljer att inte väcka talan om umgänge är att begära att de gör en omprövning av beslutet, dvs. prövar omständigheterna ännu en gång (27 § förvaltningslagen). Du kan dock bli nekad en omprövning om Socialnämnden anser att det inte finns skäl för att ompröva beslutet.

Det finns dessvärre inte något annat du personligen kan göra i juridisk väg i fall Socialnämnden väljer att inte väcka talan, eller kommer fram till samma beslut vid en omprövning.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h, klicka här

- Boka tid med en jurist, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Maria SimeonidouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000