FrågaKÖPRÄTTKöplagen31/10/2022

Får säljaren ångra sig efter vi kommit överens om försäljning?

Har kommit överens med en säljare om köp av en säng. Dagen innan hämtning kollar jag med säljaren om det är ok att betala med Swish. Frågar om jag ska ordna bärhjälp. Får till svar att säljaren tyvärr har ångrat sig. Är det ok att göra så?

Lawline svarar

  

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det undrar du om säljaren kan ångra sig eller om er överenskommelse är bindande. Jag kommer först besvara den funderingen och sedan förklara vad du har rätt till och hur du kan kräva det från säljaren.

Har ett bindande avtal ingåtts?

Avtal behöver inte ha någon särskild form för att vara bindande i svensk rätt utan det bygger endast på att överensstämmande viljeförklaringar har uttryckts. I avtalslagen heter det att ena parten lämnar ett anbud och den andra parten svarar på anbudet med en accept. Därmed sluts det bindande avtalet (1 kap. 1 § avtalslagen). Kort och gott innebär det att om ni kommit överens om köp av sängen så har ni slutit ett avtal och det är bindande. Säljaren kan alltså inte ångra sig.

Vad kan du kräva nu?

Först och främst kan du kräva fullgörelse av säljaren, dvs. att hen överlämnar sängen (köplagen 23 §). Om säljaren vägrar har du rätt till skadestånd för eventuell skada som du lider till följd av säljarens avtalsbrott (köplagen 27 §). Skadestånd som kan bli aktuellt i ditt fall är ersättning för utgift eller ersättning för prisskillnaden mot en jämförlig vara (köplagen 67 §).

Ersättning för extrautgifter

För att du ska få ersättning av säljaren för en utgift du behövt betala måste det föreligga ett tillräckligt orsakssamband mellan utgiften och avtalsbrottet. Ett exempel skulle kunna vara att du varit tvungen att åka längre för att köpa en annan säng. Då kan du kräva ersättning för högre transportkostnader.

Ersättning för prisskillnad

Om du fått betala mer för en likvärdig säng har du rätt till ersättning för prisskillnaden mellan den inköpta sängen och priset enligt avtalet mellan dig och säljaren för den ursprungliga sängen (köplagen 68 §). Detta förutsätter att du vidtagit omsorg vid köpet av en ny säng och alltså hållit dig inom rimlighetens gränser vad gäller pris och kvalitet. Du kan alltså inte gå och köpa en finare säng och begära ersättning för att den var dyrare än den sängen som det ursprungliga köpet avsåg.

Om du inte har köpt någon ny säng eller köpt en säng av en helt annan prisklass kan du ändå få ersättning för prisskillnad. Ifall säljaren har sålt sängen till en ny köpare till ett högre pris har du rätt till skillnaden mellan det nya priset och vad ni först kom överens om (köplagen 68 §). Skulle det vara så att du inte köpt någon annan likvärdig säng och säljaren inte har sålt sängen till någon annan kan du fortfarande få ersättning för prisskillnad.  Det förutsätter att det finns ett gängse pris för den sortens säng som köpet avser och att det enkelt går att fastställa (köplagen 69 §). Om det priset är högre än vad ni kom överens om har du rätt till ersättning motsvarande prisskillnaden.

Vad kan du göra nu?

Ett bra första steg är att kontakta säljaren och meddela denna att du kräver att få sängen mot betalning och kommer kräva skadestånd för eventuella utgifter och prisskillnad. Om personen inte är villig att lämna ifrån sig sängen har du två alternativa tillvägagångssätt. 

Det ena är att ansöka om vanlig handräckning hos kronofogden (lagen om betalningsföreläggande 3 §). Då anger du en kort grund till varför du har rätt till sängen och så tar kronofogden saken vidare. Glöm inte att också kräva ersättning för de utgifter du haft för att kräva säljaren på sängen. Här finns en länk till deras hemsida där du kan skicka in en ansökan. Om säljaren motsätter sig ditt krav hos kronofogden kommer de lägga ner ärendet eller lämna över det till tingsrätten om du vill ta saken vidare. Då är det läge att anlita juridisk hjälp.

Det andra alternativet är att med hjälp av en jurist skicka ett kravbrev till säljaren. Där framgår att du kräver säljaren på sängen, varför du har rätt till den och vilka åtgärder som juristen kan komma att vidta om säljaren inte lämnar över sängen. Våra jurister här på Lawline kan hjälpa dig med det, här finns en länk till den tjänsten hos oss.

Om du har några fler frågor kan du höra av dig till info@lawline.se så hjälper någon av våra jurister dig.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänliga Hälsningar, 

Aron BergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”