Får man övernatta i en lokal som inte är avsedd för övernattning?

2019-06-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Tack för underbar tjänst.Min fråga; jag hyr en lokal och undrar vad som gäller vid övernattning i den? Vet att lokaler bara får användas till det den är avsedd, och i mitt fall står det "personalutrymme" i kontraktet.Brandsläckare och fönster för utrymning finns.Kan kontraktet sägas upp av hyresvärden om jag övernattar där exempelvis 2 nätter i veckan? (och bor på annan ort)Tacksam för svar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du undrar om det kan utgöra grund för uppsägning att använda en lokal till annat än vad kontraktet avser. I ditt fall handlar det om övernattning i lokalen 2 nätter i veckan.

Regler om hyra finns i 12 kapitlet Jordabalken.

När man hyr ut en lokal med förutsättning att viss verksamhet ska bedrivas i lokalen, kan det utgöra grund för hyresgästens förverkande av lokalen att använda denna till andra saker än vad som står i kontraktet (12 kapitlet 23 § Jordabalken).

En lokal anses som annan lägenhet än bostadslägenhet. Den är alltså inte avsedd att användas som bostad, varför en lokalhyresgäst inte tillåts använda den för detta ändamål (12 kapitlet 1 § Jordabalken). Det bör därmed inte göras en alltför vidsträckt tolkning av begreppet personalutrymme. Detta omöjliggör dock inte att inneha en möbel avsedd för vilostunder i lokalen. Kontakta hyresvärden om du vill få förtydligat vad begreppet personalutrymme omfattar.

Om hyresgästen använt lokalen till annat ändamål än det avsedda och hyresgästen inte vidtar rättelse utan dröjsmål, kan hyresrätten bli förverkad och hyresvärden har då rätt att säga upp avtalet (12 kapitlet 42 § p 4 Jordabalken).

Lokalen är däremot inte förverkad om det som ligger hyresgästen till last är av ringa (liten) betydelse (12 kapitlet 42 § 5 st Jordabalken). Någon enstaka övernattning skulle förmodligen inte leda till förverkande. Att övernatta två nätter i veckan handlar inte om några tillfälliga övernattningar och är däremot inte av liten betydelse. Enligt min tolkning medför detta en risk att lokalen förverkas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1495)
2019-12-07 Stopp i avlopp - hyresgästs ersättningsskyldighet
2019-12-03 Kan en hyresgäst som bedriver ekonomisk verksamhet överlåta sin hyresrätt utan hyresvärdens samtycke?
2019-12-03 När kan jag låta någon bo i min lägenhet utan hyresvärdens samtycke?
2019-12-03 Stopp i avlopp i hyresrätt - vems ansvar?

Alla besvarade frågor (75348)