Får man behålla gemensamt bohag om sin sambo går bort?

2017-06-29 i Sambo
FRÅGA
Jag är sambo sedan över 30 år . Han äger huset vi bor i och vi har ett par barn var och två gemensamma. Nu undrar jag hur blir det med gemensamt bohag som vi skaffat under årens lopp .Får jag behålla det om han skulle gå bort? Vi har inget skrivet .Han tycker inte det är nödvändigt. Eller får särkulle barnen och de gemensamma barnen allt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din sambo skulle gå bort kan du välja om du vill begära bodelning eller inte (8 § och 18 § SamboL). Om inte någon bodelning begärs kommer ni helt enkelt att behålla den egendom som ni själva äger, det vill säga köpt eller fått. Om ni båda två har haft inkomster och hjälpts åt med utgifterna i hushållet under den period ni varit sambos förutsätter man att ni samäger allt bohag som införskaffas av någon av er under denna period. Detta innebär att ni anses äga hälften var av detta.

Ifall du istället skulle begära bodelning ska ni dela lika på all samboegendom. Det som inte utgör samboegendom behåller vardera part själv. Det går också att teckna ett samboavtal om att en bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå (9 § SamboL). Samboegendom är gemensam bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Detta innebär att det är syftet vid förvärvet (köpet) som avgör om något är samboegendom, om tanken var att det skulle ingå i det gemensamma hushållet eller inte. Det måste dessutom utgöra gemensam bostad eller bohag just (t ex möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet).

Först och främst måste alltså egendomen fördelas mellan dig och din sambo då han gått bort. Om en bodelning begärs ska ni som sagt dela lika på all samboegendom, inklusive skulder förenade med denna egendom (14 § SamboL). Den sambo som "bäst behöver" bostaden eller bohaget har rätt att få detta "på sin lott" (16 § 2 st SamboL). Detta gäller dock bara om ett sådant övertagande kan anses vara skäligt. Om din sambo går bort är det inte omöjligt att du anses vara den som "bäst behöver" både bohag och bostad. Detta innebär dock att du måste kompensera din sambos dödsbo genom att ge honom annan egendom av samma värde eller pengar så att ni båda två får lika mycket i slutändan. Det är alltså inte så att du får bostaden och bohaget utan du har endast rätt att få just den egendomen i första hand. Vid en bodelning har du vidare alltid rätt att få ut minst två prisbasbelopp som din andel om det är så att din sambo har gått bort (18 § 2 st SamboL). Två prisbasbelopp motsvarar år 2017 ca 90 000 kr. Om du får ut mindre än 90 000 kr i bodelningen har du alltså rätt att få egendom till resterande värde av din sambos dödsbo för att komma upp i denna summa.

När egendomen har fördelats mellan dig och din sambo kan arvet fördelas (23 kap 1 § 2 st ÄB). Sambor har ingen arvsrätt efter varandra (bortsett från den regel jag nämnde ovan, att man alltid har rätt till minst två prisbasbelopp i en eventuell bodelning). Istället är det den avlidnes barn som får ärva i första hand (2 kap 1 § ÄB). Kvarlåtenskapen delas då lika mellan gemensamma barn och särkullbarn.

I ert fall är det svårt att säga vad som skulle ske med huset och det gemensamma bohaget vid ett eventuellt dödsfall. Huset kan utgöra samboegendom trots att din sambo äger det, om det är så att det köpts för att användas gemensamt. Om din sambo redan ägde huset när ni blev tillsammans är detta krav inte uppfyllt. Om han däremot köpt det för att ni skulle flytta ihop i det eller då ni redan var sambos skulle jag säga att det utgör samboegendom. Det beror helt enkelt på omständigheterna. Detsamma gäller det bohag du nämner. Om det införskaffats under tiden ni varit sambos uppfyller det antagligen kravet på att det ska vara köpt för gemensam användning. Bohaget kan dessutom redan anses vara samägt oavsett vem som faktiskt köpte det, detta eftersom man förutsätter att all egendom som införskaffas under samboperioden är samägd om bägge har inkomster och hjälps åt med hushållets utgifter, se ovan

Om huset och bohaget anses vara samboegendom och du begär en bodelning kommer ni alltså att dela lika på det. Detta innebär att du äger hälften av huset och hälften av bohaget. Den andra halvan, din sambos andel, kommer att fördelas lika mellan hans arvingar (hans barn). Om huset och bohaget inte skulle vara samboegendom kommer det går direkt till din sambo och hans arvingar utan att du får något av det. Om du inte begär någon bodelning alls kommer ni som jag tidigare nämnde helt enkelt behålla det som ni själva äger.

För att du ska kunna behålla en större del av egendomen kan man antingen ingå äktenskap eller upprätta ett testamente. Ifall ni skulle vara gifta kommer era gemensamma barns andelar att gå till den efterlevande som fritt får förfoga över dessa tills hen går bort. Särkullbarnen har dock alltid rätt att få ut sin andel direkt. Det finns som sagt även en möjlighet att upprätta ett inbördes testamente mellan varandra. I detta kan ni skriva att den efterlevande sambon ska ärva efter den avlidne och att barnen endast ska har rätt till sin laglott. Laglotten är den andel som barn alltid har rätt att få ut då en förälder går bort. Ni kan även skriva att barnen också ska ha rätt till ett efterarv då den efterlevande sedan går bort.

Sammanfattningsvis är det svårt att säga exakt vad som skulle hända om din sambo går bort. Hur huset och bohaget kommer att fördelas mellan er är svårt att veta då det beror mycket på omständigheterna då ni införskaffat det. När egendomen väl har fördelats mellan er är det i alla fall så att du inte ärver utan att det kommer gå till din sambos barn. Om ni vill att det ska vara på något annat sätt rekommenderar jag er att ni exempelvis upprättar ett testamente. Om ni vill ha vidare rådgivning eller hjälp med att upprätta ett testamente rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (504)
2021-11-20 Vem får behålla den gemensamma bostaden som ägs av mig om min sambo avlider?
2021-11-16 Gäller ett samboavtal som inte längre finns i fysisk form?
2021-11-04 Kan en sambo ärva?
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (97584)