Får man äga en bostadsrätt utan att bo i den?

2017-04-27 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag äger en bostadsrätt och undrar får jag äga den fast jag inte bor i den?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Givetvis får du äga en bostadsrätt även om du inte bor i den! Däremot finns det vissa begränsningar i 7 kap. bostadsrättslagen (BRL) för hur en bostadsrätt får användas. Jag kommer att gå igenom några av de viktigaste nedan.

Av 7 kap. 6 § BRL framgår det att lägenheten inte får användas för något annat ändamål än det avsedda. När en bostadsrätt har upplåtits för bostadsändamål får bostadsrättshavaren till exempel inte använda lägenheten som kontor eller lagerlokal. Föreningen får dock endast åberopa avvikelser som är av avsevärd betydelse. Denna bestämmelse ställer alltså upp vissa hinder för din användning av lägenheten när du inte har för avsikt att bo i den.

Av 7 kap. 8 § BRL framgår det därutöver att bostadsrättshavaren inte får inrymma utomstående personer i lägenheten om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen. Om din avsikt är att någon annan ska bo i lägenheten, har du alltså ett ansvar att se till att det inte drabbar föreningen dess medlemmar menligt.

Om din avsikt med lägenheten är att upplåta den i andra hand, behöver du samtycke från föreningens styrelse (7 kap. 10 § BRL). Om styrelsen vägrar, kan du dock ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Hyresnämnden kommer att lämna tillstånd till upplåtelsen om du har skäl för att upplåta lägenheten och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke (7 kap. 11 § BRL).

Slutligen har du som bostadsrättshavare en skyldighet att hålla lägenheten i gott skick (7 kap. 12 § BRL). Jag rekommenderar därför att du med jämna mellanrum tittar till lägenheten, eller ber någon annan att göra det, så att det inte uppstår några skador på lägenheten till följd av att du inte är där och underhåller den.

Sammanfattningsvis finns det alltså inte någonting som hindrar dig från att äga en bostadsrätt utan att bo i lägenheten. Däremot finns det vissa begränsningar för hur du får använda en bostadsrättslägenhet om du inte bor i den.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1217)
2021-07-24 Sätta in persienner i bostadsrätt?
2021-07-16 Kan styrelsen i en förening fatta beslut i strid mot stadgarna?
2021-07-02 Får man äga två bostadsrätter?
2021-06-30 Måste jag stå ut med störningar från en bostadsrätt som ägs av kommunen?

Alla besvarade frågor (94232)