FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt16/11/2018

Får mammans pojkvän hämta barnet på skolan mot pappans vilja?

Ett barn med delad vårdnad bor varannan vecka hos mamma varannan hos pappa.

Under en mamma vecka har mamma meddelat att nya pojkvännen hämtar på skolan.

Pappa får vetskap och vill hämta barnet. Har skolan rätt att lämna ut barnet till pojkvännen utan att det blir fel enligt lag?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline!


För att få svar på din fråga så får vi gå in och titta i Föräldrabalken (FB).


Barnets bästa är alltid i fokus

Jag uppfattar det som att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Föräldrarna har då ett delat ansvar för att ge barnet omvårdnad, trygghet, en god uppfostran samt att behandla denne med respekt (FB 6 kap 1- ). Beslut som rör barnet ska i regel tas av båda föräldrar, med beaktandet kring vad som är bäst för barnet. Vad som är bäst för barnet ska vara i fokus i alla de beslut som tas, men särskilt i beslut som rör boende, vårdnad och umgänge (FB 6 kap 2 a §).


Föräldrarna ska tillsammans bestämma i frågor som rör barnet

Föräldrarna ska tillsammans bestämma i frågor som rör barnets intressen, eftersom att båda är vårdnadshavare. Allt mer hänsyn ska även tas till barnets vilja, ju äldre det är. Hur mycket barnet i frågan kan påverka vet jag inte, eftersom att jag inte vet åldern (FB 6 kap 11 §). Det är dock så att den veckan som barnet bor hos sin mamma (då hon är den så kallade "boendeföräldern"), så har hon en viss ökad makt i "enklare" och mer vardagliga frågor. Det handlar då om t.ex. mat, sysslor, kläder etc. - givetvis under förutsättning att barnet inte far illa på något vis (Prop. 2009/10:192). Principen om vad som är bäst för barnet är alltså hela tiden avgörande. När det kommer till frågor av mer ingripande karaktär för barnets framtid så måste dock båda föräldrar vara överens, så vida inte barnets bästa kräver något annat. Jag uppfattar det som att det inte finns något specifikt lagstöd som tyder på att pojkvännen inte skulle få hämta barnet. Det får istället möjligtvis avgöras utifrån en bedömning om barnets bästa och om det är fråga om ett sådant "vardagligt beslut" som jag har nämnt ovan.


Skolor har ofta egna regler

Värt att nämna är att när det kommer till barn i skolan, så är det skolpersonalen som har ansvaret för barnet under tiden som barnet vistas på skolan. Vårdnadshavaren får tillbaka ansvaret först när barnet hämtas igen. Det är vanligt att frågor liksom dessa regleras olika på olika förskolor. Oftast kräver förskolor att det ska meddelas i förväg om någon annan än föräldrarna kommer för att hämta barnet. Vissa förskolor kräver istället att båda föräldrar skrivit under en blankett med personer som båda föräldrarna har godkänt ska få hämta barnet.


Jag har alltså inget definitivt eller absolut svar på din fråga.


Sammanfattning

Alla beslut som tas ska alltså alltid utgå från vad som är bäst för barnet. Utgångspunkten är att föräldrar med gemensam vårdnad ska ta beslut tillsammans, men att mer vardagliga beslut kan tas av den så kallade boendeföräldern. Det verkar inte finnas något specifikt lagstöd som hindrar pojkvännen från att hämta barnet. En bedömning utifrån barnets bästa och om det är klassa som ett "vardagligt beslut" kan möjligtvis behöva göras.


Mina råd

Om ni har problem med att kommunicera och med att komma överens, så skulle jag rekommendera er att ta kontakt med en familjecentral. Dessa kan oftast erbjuda familjerådgivning och stöttning i frågor liksom dessa, vilka varje kommun ska erbjuda. Det går givetvis jättebra att vända sig till våra duktiga jurister på info@lawline.se likaså, om du vill ha en mer specifik och ingående hjälp.


Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa till en bit på vägen! Stort lycka till!


Med vänliga hälsningar,
Mikaela Berglind MäkinenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000