Får jag bedriva konkurrerande verksamhet med min arbetsgivare under anställningsförhållandet som bisyssla?

2021-08-05 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Jag funderar på att starta eget företag i liten omfattning (som bisyssla). Jag är anställd i en kommun som specialpedagog på 100%. Tanken med mitt egna företag är att arbeta med samma uppgifter som jag gör i mitt nuvarande jobb. Är det ok att ha detta som en bisyssla?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga handlar om i vilken utsträckning en arbetstagare får bedriva konkurrerande verksamhet under anställningen, även möjligheterna till att starta en verksamhet efter anställningen kommer att beröras eftersom de är av relevans. Regler för detta finns i lagen om anställningsskydd (LAS) och i lag om skydd av företagshemligheter (FHL).

Lojalitetsplikt

Under anställningstiden omfattas arbetstagaren av en lojalitetsplikt mot arbetsgivaren, vilket bl.a. innebär att denna inte ska bedriva eller främja konkurrerande verksamhet som kan skada arbetsgivaren. En konsekvens av att bryta mot lojalitetsplikten är att arbetstagaren riskerar att bli uppsagd 7§ LAS eller avskedad 18§ LAS samt bli skadeståndsskyldig mot arbetsgivaren. Hur omfattande lojalitetsplikten sträcker sig varierar inom olika yrken och kan även bero på vilken ställning du har - ju mer ansvar desto längre sträcker sig lojalitetsplikten. Vi har på Lawline tidigare besvarat liknande frågor och för att få en djupgående analys av lojalitetsplikten och vad den innebär, rekommenderar jag att du läser igenom detta svar. Jag kommer att i mitt svar endast redogöra för det relevanta och hålla allt kort och begripligt.

Vad omfattas som "konkurrerande verksamhet?

När det gäller konkurrerande verksamhet är det viktigt att betona att brott mot lojalitetsplikten kan föreligga redan innan själva verksamheten startas. Det räcker med att det finns planer på att bedriva konkurrerande verksamhet och att det föreligger risk för skada för arbetsgivaren. Lojalitetsplikten slutar att gälla när anställningen upphör om det inte finns en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal. Det är exempelvis väldigt vanligt att arbetstagare förbjuds att bedriva konkurrerande verksamhet en tid efter att anställningen upphört.

Även om en anställning har upphört, och det inte föreligger en konkurrensklausul, så måste lagen om skydd av företagshemligheter beaktas när arbetstagaren startar konkurrerande verksamhet. Som företagshemlighet räknas information som en näringsidkare håller hemlig eftersom att den vid spridning skulle kunna skada verksamheten 2 § FHL. En arbetstagare som på något sätt nyttjar eller bereder sig tillgång till företagshemligheter som kan orsaka skada för sin arbetsgivare riskerar att bli skadeståndsskyldig mot arbetsgivaren, enligt samma lag.

Lojalitetsplikten tillämpad i ditt fall

Din beskrivning tyder på att du har planer på att starta en verksamhet som direkt konkurrerar med din arbetsgivares. Under tiden som du fortfarande arbetar kvar hos din arbetsgivare skulle jag därför råda dig att inte starta upp någon verksamhet eftersom att detta kan leda till att du i värsta fall blir avskedad. Man bör ha i åtanke att det i vissa fall räcker med att det bara finns enstaka planer på att starta konkurrerande verksamhet för att det ska föreligga brott mot lojalitetsplikten. Detta gäller även om det rör sig om en bisyssla som sker i en betydligt mindre omfattning som i ditt fall.

Det finns även en risk att arbetsgivaren kräver dig på skadestånd om den konkurrerande verksamheten orsakar intäktsförluster eller annan ekonomisk skada för arbetsgivaren. Mitt råd är istället att vänta tills du avslutat ditt arbete som specialpedagog på kommunen, eftersom det då generellt sett inte finns något förbud mot att starta en konkurrerande verksamhet. För att vara på den säkra sidan kan du kolla om det finns en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal som förbjuder dig från att bedriva konkurrerande verksamhet efter att anställningen har upphört. Finns det en sådan klausul i avtalet kan du inte starta en konkurrerande verksamhet utan att riskera skadeståndsskyldighet.

Sammanfattning

Som utgångspunkt ska man som arbetstagare vara försiktig med att starta konkurrerande verksamhet mot sin arbetsgivare. Om jag var i din situation skulle jag kontakta en jurist som arbetar med arbetsrätt innan jag eventuellt startar upp verksamheten. Då är det möjligt att titta på alla detaljer i anställningsförhållandet och se om det är lämpligt att starta en egen verksamhet eller inte. Det kan även vara en bra idé att vända sig till sitt fackförbund för liknande frågor, för att se om det är något särskilt som gäller.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Dani Elipas Gobraeel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1955)
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?

Alla besvarade frågor (96471)