Får en exmans nya partner ta vårat gemensamma barn till BVC-besök utan mitt tillstånd?

2020-02-22 i Barnrätt
FRÅGA
HejFår min exmans nya flickvän ta vårat gemensamma barn till BVC besök osv utan mitt tillstånd? Vi har gemensam vårdnad. Vid till exempel de tillfällen som det erbjuds vaccination får väl inte hon ta det beslutet? Och hur ser BVC:s ansvar ut
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beslutanderätt:

Som förälder föreligger det ett ansvar över att barnets personliga förhållanden och behov blir tillgodosedda enligt 6 kap 2 § 2 st föräldrabalken (FB). Vidare har du som förälder beslutanderätt över ditt barn 6 kap. 11 § föräldrabalken (FB). Beslutanderätten grundar sig i att du har en rätt och skyldighet att besluta om barnets personliga angelägenheter. Besluten ska fattas med beaktande av barnets bästa vilket framkommer i 6 kap 2 § a FB. Enligt praxis har det framkommit att det är föräldrarna som ligger närmast barnet och att de är mest lämpade att fatta beslut kring barnet.

Gemensam vårdnad:

Föräldrar med gemensam vårdnad ska som huvudregel fatta beslut tillsammans och gemensamt enligt 6 kap 13 § FB. Två undantag till denna regel framkommer i paragrafens andra stycke där belsut kan fattas av en av föräldrarna när det kommer till mindre ingripande beslut gällande den dagliga omsorgen, eller om en av vårdnadshavarna är frånvarande och beslutet är sådant som inte kan uppskjutas då de är brådskande. Beslut av mer ingripande karaktär kan även fattas av en av föräldrarna om något akut sker, men kravet är då att det uppenbart skulle strida mot barnets bästa om inte detta beslut skulle fattas. I domstol och genom praxis framkommer en homogen bild av att det föreligger en strävan om att beslut som fattas gällande barn ska fattas av båda vårdnadshavarna och att den ska vara gemensam.

Sammanfattning:

Eftersom att ni har gemensam vårdnad bör ni fatta beslut tillsamman och i samförstånd över ert barn. Därmed gällande beslut om att ta ert barn till BVC och särskilt när det kommer till erbjudande av sjukvård i form av vaccin bör båda vårdnadshavarna i regel fatta beslutet. Mitt råd är därför att prata med din exman om att du har en laglig rätt att vara med kring beslutsfattandet kring ert barn särskilt när det kommer till mer ingripande läkarvård som vaccinationer.

För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1701)
2021-05-15 Kan det utgöra brott att fotografera sitt barn och publicera det på nätet?
2021-05-14 Vad gör jag om jag om mitt barnbarn far illa?
2021-05-11 Kan pappa utan vårdnad påverka namnbyte av dotter?
2021-05-09 Hur länge varar underhållsskyldigheten för barn?

Alla besvarade frågor (92284)