Enskilds möjlighet att få ärende prövat i Europadomstolen

2016-01-31 i Domstol
FRÅGA
Om man har ett ärende som man inte är nöjd som har varit inne i rätten i Sverige och vill sedan gå vidare till Europadomstolen hur gör man?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om du som enskild vill få ett ärende prövat i Europadomstolen krävs först och främst att alla nationella rättsmedel är uttömda. Det innebär att en dom som kan överklagas ska överklagas till svensk högstainstans (Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen) innan det är möjligt att gå vidare till Europadomstolen. Om man överklagar och sedan inte beviljas prövningstillstånd i överrätten anses man ha uttömt sina rättsmedel i Sverige.

Om man vill väcka talan i Europadomstolen krävs även att man anger vilken fri- eller rättighet enligt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna eller något av tilläggsprotokollen som blivit kränkt. Kränkningen måste vidare ha drabbat dig som klagar personligen.

Vad som är bra att veta är att Europadomstolen endast kan pröva om dina mänskliga rättigheter kränkts, och den kan således inte pröva utgången i det nationella målet.

Ytterligare information om hur man praktiskt går tillväga finns på Europadomstolens hemsida (här), se särskilt regel 47 som reglerar det praktiska förfarandet och vilka uppgifter och handlingar som domstolen behöver.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Astrid Baltzer
Fick du svar på din fråga?