Ensam vårdnad? Och vad händer med umgänge med den andra föräldern?

2019-04-03 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Min sambos exfru beter sig ingen vidare mot deras gemensamma son på 8 år. Hon vräker ur sig massa olämpliga svordomar och avskyr att sonen är nämre pappan och mig än henne. Hon har försökt påvisa att han är en olämplig förälder genom att ringa och göra orosanmälan anonymt men även sprider lögner till hans familj så de också kan orosanmäla honom. Hon jobbar även i företaget där hon medvetet har försökt sabba admistrationen så företaget förlorar alla kunder, detta pga att hans liv ska påverkas så han inte kan ha sonen och bortsett från det har hon trakasserat mig framför sonen. Hur som helst vill sonen bo hos sin pappa, för att hon har använt sig av våld mot sambon som lilla sonen filmade. Ett barn ska inte behöva detta, min fråga är då hur går man tillväga? Att barnet till exempel får träffa mamman varann vecka helg för att inte förlora kontakten med sin egna mamma? Vi har en massa filmade klipp där hon beter sig olämligt och påverkar sonen så otroligt mycket. Jag vill bara sonens bästa men tycker ändå att hans mor ska ha en någonlunda kontakt med honom.
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline! Först vill jag börja med att säga att jag är ledsen att er situation ser ut som den gör. Jag beklagar verkligen.

Du har helt rätt i att vilja sonens bästa. Detta är en grundläggande princips om finns i Sverige och som dels kommer i uttryck i den lag som blir tillämplig på din fråga, nämligen i Föräldrabalken 6 kapitel 2 a §.

Barn har alltid rätt till en god uppfostran och får aldrig utsättas för kränkande behandling (FB 6 kapitel 1 §). Utifrån vad du beskrivit i din fråga anser jag att det är läge att göra någonting åt situationen då det inte är att anse som bäst för sonen att behöva utstå den typ av kräkningar som han utsätts för när han behöver bevittna våld samt ett dåligt agerande från mamman.

Din sambo kan ansöka om ensam vårdnad.

Det framgår av din fråga att både din sambo och hans exfru har vårdnadens över sonen, så kallad gemensam vårdnad. Detta är huvudregeln om inte en domstol har bestämt något annat (FB 6 kapitel 2 §).

Din sambo kan dock ansöka om att få egen vårdnad över sonen (FB 6 kapitel 5 §). Vad det innebär är att en domstol kommer att pröva frågan gällande om situationen är sådan att det är bäst för sonen att din sambo är den som har ensam vårdnad och står för den största delen av omvårdnaden samt blir den förälder som sonen kommer att bo hos, så kallad boendeförälder.

Eftersom exfrun har visat tydliga tendenser till att brista i sin roll som mamma, genom att bete sig olägligt inför sin son, bör det anses mest rimligt att en domstol kommer att besluta om ensam vårdnad för din sambo, (FB 6 kapitel 7 §). Eftersom det inte framgår att din sambo skulle ha betett sig på samma bristande sätt, ska domstolen besluta om att han ska bli ensam vårdnadshavare.

Sonen kommer att börja bo hos er.

Det framgår av FB 6 kapitel 14 a §, att om två föräldrar har gemensam vårdnad över ett barn så ska det avtalas om boendefrågan eller avgöras med hjälp av ett beslut från domstolen. Men eftersom jag anser att din sambo bör få ensam vårdnad över sonen ska denna regel läsas "motsatsvis", alltså att det inte råder något sådant förhållande att boendefrågan ska avgöras – den som har vårdnaden blir också den förälder som barnet ska bo hos.

Exfrun, mamman till sonen, blir då umgängesförälder och sonen har fortfarande rätt att träffa sin mamma.

Barn har, som du även skrev i din fråga, alltid rätt till umgänge med den förälder som man inte bor hos (FB 6 kapitel 15 §). Ansvaret för att detta faktiskt sker ligger både på din sambo och på exfrun. Det anses vara barnets bästa att ha två föräldrar och därför är det väldigt viktigt att detta sköts.

Om föräldrarna inte kan avtala om detta umgänge på egen hand kan man också ta hjälp av socialnämnden. Socialnämnden har också en egen möjlighet att ansöka om umgänge för barnet på egen hand (FB 6 kapitel 15 a §). Om det inte skulle fungera att exfrun träffar sonen, exempelvis i början efter omställningen med att flytta till pappan på heltid, kan en domstol bestämma att umgänget mellan sonen och exfrun ska utföras tillsammans med umgängesstöd (FB 6 kapitel 15 c §). Det innebär att en person, som socialnämnden utser, följer med under mötena mellan sonen och mamman.

Sammanfattningsvis så tycker jag att din sambo ska börja med att vända sig till domstolen och ansöka om ensam vårdnad för sonen och sedan ta det därifrån. Om ni behöver hjälp med detta tycker jag ni borde göra av er till någon av våra duktiga jurister här på Lawline!

Hoppas ni fick svar på er fråga och all lycka till med er situation.

Mvh

Ebba Alkehag
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1284)
2019-09-23 Finns det något tak för underhåll?
2019-09-23 Föräldrars försörjningsplikt
2019-09-22 Har pappan rätt till aktiviteter med barnen utan godkännande?
2019-09-21 Hur mycket har barnen att säga till om i boendefrågor?

Alla besvarade frågor (73015)