Ensam vårdnad

2016-07-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Har en son på 7år som aldrig sen 6månader haft umgänge med sin pappa då han misshandlade mig under flera år och gjorde sexuellt övergrepp på vår son. Detta är anmält men inget hände! Han är alkoholist och använder droger! Jag Åkte 3 år utomlands i samma veva som allt detta hände men vill nu när jag är tillbaka i Sverige ha hela vårdnaden men pappan går ej med på det. Vad kan jag göra? Tänker på min sons säkerhet och min.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i föräldrabalken (FB).

Om ni kommer överrens kan ni skriftligen anmäla att ni vill att du ska ha ensam vårdnad om er son och det avtalet blir då giltigt om socialnämnden godkänner det enligt 6 kap. 6 § FB. Detta verkar inte vara möjligt då pappan inte går med på att du ska ha ensam vårdnad. Enligt 6 kap. 5 § har du då istället möjlighet att ansöka om att rätten ska ändra så att du får ensam vårdnad om er son, dvs gå till domstol och få ett domstolsbeslut. Enligt 6 kap. 2 a § FB så ska ert sons bästa vara avgörande vid alla beslut som rör vårdnad och vid avgörande av vad som är bäst för honom ska det särskilt fästas avseende vid risken för att han eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att han olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och hans behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Att hans pappa har missbruksproblematik och inte har träffat sin son sedan han var sex månader är saker som skulle kunna tala för ensam vårdnad. Hänsyn skall tas till er sons vilja med beaktande av hans ålder och mognad.

Om du vill ha ensam vårdnad måste du alltså väcka talan om detta. Det ska du göra i den tingsrätt där din son har sin hemvist enligt 6 kap. 17 §. Om du vill kan du vända dig till en advokat- eller juristbyrå som hjälper dig att väcka talan om ensam vårdnad.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (797)
2021-01-09 Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.
2021-01-06 Får vår dotter flytta till mig?
2020-12-31 Kan andra än föräldrar bli vårdnadshavare?
2020-12-25 Hur ansöker man om verkställighet för umgänge?

Alla besvarade frågor (88137)